MANE apulaispääsihteeristö ja SANK ministeri Marinin puheilla

Uutiset

Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihtereistö esitti huolensa ja ratkaisunsa maaseutujen digitalisaalisen toimintaympäristön edellytysten parantamiseksi.

Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeristö ja Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja ja pääsihteeri tapasivat tänään (23.10.) liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin maaseudun digitalisaatioon liittyvissä kysymyksissä. 

"Valtioneuvoston periaatepäätöksen maaseudun digitalisaation edistämiseksi tavoitteita edistettävä".  

MANE pääsihteeristö ja SANK korostivat tapaamisessa huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien ja kattavan valokuituverkon merkitys maaseudun talouksien kehittymiselle.

OECD korostaa maaseutupolitiikan raameissaan myös tietoliikenneyhteyksien käyttömahdollisuuksia

Valokuituverkko nostaa maaseutujen voimavarat potenssiin 10

Lorem ipsum