Kestävän kehityksen viikko kokoa ensimmäistä kertaa toimijoita eri puolilta Suomea

Kestävän kehityksen viikko valottaa konkreettisia toimia kestävän tulevaisuuden tekemiseksi. Tapahtumaviikon tavoitteena on tehdä näkyväksi paikallista tulevaisuustyötä, erityisesti maaseutualueilla. Tapahtumaviikko käynnistyy maanantaina 26.9 ja kokoaa tulevaisuuden tekijöitä eri puolilta Suomea.

Tapahtumaviikko on osa laajempaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoa, ja tuo kestävän kehityksen tematiikan arjen tekemisen tasolle. Viikon aikana jaetaan tietoa ja kokemuksia sekä innostetaan mukaan muita toimijoita kestävän tulevaisuuden tekemiseen. Teeman esiin nostaminen juuri nyt on erityisen tärkeää.

– Vaikka yhteiskunnalliset kriisit ovat jääneet osaksi arkeamme ja tilanne on haastava, voimme tulevaisuudessa elää hyvää elämää jos teemme sen eteen nyt työtä. Onkin tärkeää, että meillä on positiivinen tulevaisuusvisio ja ymmärrys miten sinne kuljemme, muistuttaa Eeva Furman, joka toimii kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteerinä.

– Siinä auttaa koko Suomen kestävän kehityksen strategia. Sen kuusi muutosaluetta kuljettavat meitä tulevaisuuteen, joka huomioi ekologiset reunaehdot ja kasvattaa inhimillistä pääomaa, Furman lisää.

Kestävän kehityksen viikon tavoitteena on tuoda näkyviin erityisesti maaseudun mahdollisuuksia kestävää tulevaisuutta ajatellen. Teema läpileikkaa kansallista maaseutupolitiikkaa ja maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa, jossa korostuvat paikallislähtöisten olosuhteiden, tarpeiden ja voimavarojen tunnistaminen ja huomioiminen politiikassa ja kehittämistoimien valmistelussa ja toimeenpanossa.

– Maaseutuun kohdistuu paljon odotuksia ja yhdistyy monia kestävyysmurroksen ilmentymiä, toteaa Antonia Husberg, joka toimii maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteerinä.

– Paljon työtä tehdään paikallisesti kestävän kehityksen hyväksi, vaikka asiasta ei puhuta kestävän kehityksen termeillä. Maailmanlaajuisilla ja kansallisilla mittareilla ei välttämättä pystytä seuraamaan kestävää kehitystä maaseutualueilla. Tässä maaseutu jää hieman paitsioon ja meillä nähdään tarvetta sekä tiedon vaihdolle että tarkemmalle seurantatiedolle, toteaa Husberg.

Kestävän kehityksen viikon kautta voidaan jakaa tietoa hyvistä ratkaisuista ja auttaa toimijoita tunnistamaan oman roolinsa kestävyyssiirtymässä.

– Kestävä kehitys ei ole mystistä salatiedettä, vaan kylien perinteistä toimintakulttuuria, jossa punaisena lankana on maalaisjärki: miten teen tämän resurssiviisaasti ja muitakin ajatellen, sanoo Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen kylät ry:stä, joka on mukana toteuttamassa tapahtumaviikkoa alueellisella tasolla.

– Kestävän kehityksen viikon myötä edistetään maaseudun asukkaiden ja yhteisöjen mahdollisuuksia arjen kestäviin ratkaisuihin. Tavoitteena on, että kestävän kehityksen viikkoa vietetään ensi vuonna valtakunnallisesti kaikissa maakunnissa, kertoo Nora Backlund, joka toimii kestävän kehityksen viikon projektipäällikkönä ja maaseutupoliittisena erityisasiantuntijana Kestävän kehityksen viikko –verkostossa.

Lisätietoja