Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden toinen rahoitushaku vuodelle 2021 avattu

Rahoitusta on haettavissa maaseutupolitiikan temaattisiin verkostohankkeisiin vuosille 2021-2023 sekä valtakunnalliseen maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeeseen teemalla ”Maaseudun kestävä tietotalous – suunnat, vaihtoehdot ja kehittymisen edellytys”.

Uusia maaseutupoliittisia verkostohankkeita haetaan uusilla painopisteillä vuosille 2021-2023

Maaseutupolitiikan temaattisia verkostohankkeita rahoitetaan maaseudun kehittämisen momentilta (mom. 30.10.63). Haettavissa on vuonna 2021 yhteensä noin 400 000 euroa ja vuosille 2022 ja 2023 noin 450 000 euroa. Verkostohankkeita rahoitetaan yksi jokaisesta painopisteestä. Nämä ovat: 

 • Uudet työn ja yrittäjyyden mahdollisuudet maaseudulla
 • Hyvän elämän edellytysten varmistaminen [maaseutualueilla]
 • Nuoret ja maaseudun uusi paikkaseksikkyys / Unga och landsbygdens nya dragningskraft (kaksikielinen verkostohanke)

Maaseutupolitiikan temaattiset verkostohankkeet haetaan ja päätetään kolmeksi vuodeksi budjettiehdoin, mikä tarkoittaa, että määrärahaan liittyvät mahdolliset muutokset vaikuttavat verkostohankkeen rahoitukseen.

Verkostohankkeiden tehtävät ja painopisteet on esitetty tarkemmin menettelytapakirjeessä.

Yksi valtakunnallinen maaseudun t&k-hanke rahoitetaan vuoden 2021 teeman lisähaussa

Vuoden 2021 valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden teemasta ”maaseudun kestävä tietotalous – suunnat, vaihtoehdot ja kehittymisen edellytys” toteutetaan lisähaku. haettavissa on 80 000 euroa ja hankehaun kautta rahoitetaan yksi hanke.

Tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi maaseutujen voimavarojen kestävästä hyödyntämisestä ja niiden paikallis- ja aluetaloudellisen lisäarvon mahdollistavista kehittämistoimista ja ohjauskeinoista. Keskeisinä kysymyksinä lisähaussa on:

 • Mitä vaikutuksia monipaikkaisuudella ja paikkariippumattomuuden kehityksellä on maaseudun kestävään tietotalouteen?
 • Millä ohjauskeinoilla voidaan vahvistaa monipaikkaisen yrittäjyyden mahdollisuuksia maaseutualueilla?

Hankkeessa tulee myös tarkastella koulutuksen ja työelämän sukupuolisegregaatiota sekä uuden työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksia, edellytyksiä ja ohjauskeinoja nuorten näkökulmasta.

Varsinaisen haun kautta on jo rahoitettu neljä uutta hanketta, josta voi lukea asiaan liittyvässä uutisessa.

Määrärahaalla rahoitetaan maaseutupoliittisesti merkittäviä hankkeita

Määrärahoilla rahoitetaan hankkeita, jotka tukevat

 • maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 toteuttamista. Kokonaisohjelma ei ole vielä julkistettu ja sen saa pyynnöstä maaseutuylitarkastaja Antonia Husbergilta, maa- ja metsätalousministeriöstä (yhteystiedot alla).
 • maaseutupolitiikan neuvoston MANEn tehtävien toteuttamista.

Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita. Hankkeissa tulee painottaa tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta.

Molempiin hakuihin haetaan rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön sähköisellä alustalla. Kukin tutkimuskonsortio laatii yhteisen hankesuunnitelman ja yhteisen hakemuksen. Hakulomake täytetään verkossa.

Hakuaika päättyy maanantaina 14.6.2021 klo 16:15.

Siirry lukemaan hakuilmoitus täältä.

Yhteystiedot

Kysymyksiin vastaa maa- ja metsätalousministeriössä:

 • Husberg, Antonia

  National Rural Policy: duties of acting secretary general, communication and research and development

  Email address: etunimi.sukunimi@mmm.fi
  Phone number: +358 (0)295 16 2033

  Producer-in-chief of the Finnish National Rural Parliament 2021