Vaikuttamisen paikka: Suomi hakee linjauksia yhteiskunnallisille yrityksille

Uutiset
Sillalla

Palvelujen ja työllisyyden aukkokohtia korjaavien yhteiskunnallisten yritysten edistämiseen etsitään kansallisia ratkaisuja. Valtakunnallisiin linjauksiin tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja maaseutumaisilla alueilla toimiville yhteiskunnallisille yrityksille.

Tavoitteena edistää palveluiden ja työllisyyden kehittymistä

Tutkija Harri Kostilainen toteuttaa syksyn 2019 aikana työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta selvityksen, joka sisältää tilannekuvan suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten tilasta ja toimintamuodon kansallisesta mittakaavasta. Selvityksen yhteydessä järjestetään kuulemistilaisuus 28.10.2019 Helsingissä. Tilaisuuden avaa työministeri Timo Harakka. Selvityksen tuottama tietopohja on lähtölaukaus hallitusohjelman yhteiskunnallisiin yrityksiin kohdistuville toimenpiteille.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaan on kirjattu mm. seuraavat suoraan yhteiskunnallisia yrityksiä koskevat tavoitteet:

  1. Parannetaan yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä uudistamalla rahoitusta ja tarjoamalla liiketoimintaosaamista vahvistavaa tukea.
  2. Hallituksen tavoitteena on, että julkisiin hankintoihin asetetaan ehto sosiaalisesta työllistämisestä. (s. 131)

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen toteuttava Kostilainen muistuttaa, että yhteiskunnallisten yritysten asemaa käsitelleitä työryhmiä on ollut vuosien saatossa useampia. Laajamittaisemman kansallisen strategian muodostaminen erilaisten yhteiskunnallisten yritysten työryhmien tulosten ympärille on kuitenkin ollut asia, joka on toistaiseksi jäänyt puuttumaan. Konkreettiset linjaukset siitä, miten yhteiskunnallisten yritysten avulla puututtaisiin elinkeino- ja työllisyyspolitiikan solmukohtiin ovat toistaiseksi antaneet odottaa itseään.

Tutkija Harri Kostilainen.

Vuodesta 2012 alkaen sosiaaliset yritykset ovat harjoittaneet lainsäädännön mahdollistamaa tehtävää työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien työllistämisessä. Sosiaaliset yritykset voidaan nähdä yhtenä kategoriana yhteiskunnallisten yritysten kirjossa. Muita tärkeitä toimintakenttiä yhteiskunnallisille yrityksille ovat terveys- ja sosiaalipalvelut, ekologisten ongelmien ratkaiseminen, sekä kulttuurin ja hyvinvoinnin parissa työskenteleminen.

Maaseudulla toimivista yhteiskunnallisista yrityksistä on rahoitettu tutkimus- ja kehittämishankkeita myös maaseutupolitiikan valtakunnallisista tutkimus- ja kehittämisvaroista. YTYÄ MAA­SEU­DUL­LE: Kun­nil­le kei­no­ja yh­teis­kun­nal­li­sen yrit­tä­jyy­den tu­ke­mi­seen maa­seu­dun pal­ve­lu­tuo­tan­nos­sa -hanketta (lue lisää) toteuttaa tällä hetkellä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Maaseutupolitiikan neuvoston alaisuudessa toimivan Osaaminen ja työllisyys OTE-verkoston (lue lisää) webinaarisarja (katso täältä) myös käsittelee teemaa maaseutunäkökulmasta.

Ymmärrys erilaisista yhteiskunnallisista yrityksistä kehittyy

Harri Kostilainen on kirjoittanut tuoreen väitöskirjan yhteiskunnallisista yrityksistä Suomessa (lue lisää). Hän on ollut myös mukana kirjoittamassa Euroopan komission yhteiskunnallisia yrityksiä käsittelevän maaraportin Suomen osuutta. Kyseinen raportti julkaistaan syksyllä 2019.

Väitöskirjansa johtopäätöksien osalta Kostilainen kommentoi Suomen yhteiskunnallisten yritysten tilaa seuraavasti: "Suomessa ymmärrys erialaisista yhteiskunnallisista yrityksistä on vielä kehittyvää. Yhteiskunnallisia yrityksiä ja niiden tuottamia hyötyjä on Suomessa tutkittu varsin vähän. Erityisesti yhteiskunnallisten yritysten asema osana hyvinvointi- ja työllisyyspolitiikka on hapuilevaa. Suomesta puuttuu kansallinen näkemys ja strategia yhteiskunnallisten yritysten asemasta osana hyvinvointipalvelujen uudistamista."

Kostilainen toteaa, että nyt toteutettavaa selvitystä tehtäessä pyritään huomioimaan erilaiset yhteiskunnalliset yritykset eri osissa Suomea, sekä se minkälaisia toimenpiteitä näille kaivataan: ”Suomi on etäisyyksineen Euroopan mittakaavassa haastava alue ylipäätänsä kaikille yrityksille. On selvää, että maaseudun ja haja-asutusalueiden yhteiskunnallisilla yrityksillä on omia erityistarpeitansa”.

Kuulemistilaisuus järjestetään Helsingissä

Selvityksen aikana on tarkoitus järjestetään kuulemistilaisuus sekä verkossa, että konkreettisena tapahtumanakin. Kuulemistilaisuus järjestetään 28.10. klo 13-16.00 ja verkkokuulemisen muodot tarkentuvat pian. Kuulemisten tavoitteena on saada laajasti eri yhteiskunnallisten yritysten sidosryhmät, kansalaiset ja itse yritykset tuomaan näkemyksensä osaksi selvityksen tietopohjaa. Ilmoittautuminen tilaisuuteen avoinna perjantaihin 9.10 asti. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse: aila.saukkonen@tem.fi

Kostilainen toteaa, että selvitystyöllä on mahdollista saada lisätietoa Suomessa toimivien kestävän kehityksen puolesta toimivien yhteiskunnallisten yritysten toimintaan ja mittakaavaan. Tätä kautta on mahdollista löytää tapoja tukea hallitusohjelman laajoja kirjauksia kestävästä kehityksestä yritysmaailman keinoin ja näkökulmasta.

Kuulemistilaisuudesta lisää työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

  • Koski, Eero

    Erityisasiantuntija, maaseutupolitiikan Osaaminen- ja työllisyys OTE -verkosto / opetus- ja kulttuuriministeriö

    Phone number: 050 3585 493