Uusia tutkimuksia lähdössä liikkeelle maaseutualueiden taloudesta, yhteisötaloudesta ja palveluista sekä kotoutumisesta maaseuduilla

Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä rahoitetaan neljä uutta valtakunnallista maaseudun tutkimus- ja kehittämishanketta. Maaseutupolitiikan neuvosto asettaa vuosittain rahoitukselle hakuteeman tai hakuteemat. Vuonna 2024 ne olivat: 1. Asuttavuus, kotoutuminen ja vastaanottavuus maaseutualueilla, 2. Julkiset palvelulupaukset ja palveluverkkomuutokset – johdonmukaisuus, osuvuus ja tulevaisuus, ja 3. Maaseudun talous ja sen merkitys taloudelliselle huoltovarmuudelle ja alueelliselle elinvoimalle. Rahoituspäätöksen saaneet hankkeet ovat: KOMEA – Kotoutuminen Maaseudulla: Ekosysteemit, esteet, mahdollistajat (2024-2025). Toteuttajina Luonnonvarakeskus ja Siirtolaisuusinstituutti.MaaseutuPave – Palveluverkkomuutokset ja yhteisötalouden rooli maaseutualueilla (2024-2026). Toteuttajina Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos ja Suomen Kylät ryTOTAL – Maaseudun talous, taloudellinen huoltovarmuus ja alueellinen elinvoima (2024-2026). Toteuttajina Luonnonvarakeskus ja Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitosRURAL-ECON – Kokonaiskuva maaseudun taloudesta ja sen merkityksestä elinvoimalle ja huoltovarmuudelle (2024-2026). Toteuttaja Pellervon taloustutkimus. Vuosittain vaihtuvan teeman ohella hakijoille uutta oli nyt myös se, että tämän vuoden alusta rahoitushaku siirtyi Valtiokonttorin valtionavustusjärjestelmään (haeavustuksia.fi). Siirtymä meni sujuvasti ja määräaikaan mennessä saapui 14 hankkeen/hankekonsortion hakemukset. Rahoitusta haettiin noin 1 675 773 euroa ja haettavana oli 510 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa hankkeet maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista. Kiitos kaikille hakijoille!