Sihteeristö: Maakunta- ja soteuudistus edellyttää järjestöjen toimintaa tukevien rakenteiden luomista maakuntiin

Kannanotto

Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö on ottanut kantaa koskien järjestöjen toimintamahdollisuuksia uudessa maakunta- ja sote-mallissa. Uusi malli edellyttää uudenlaisten järjestöjen toimintaa tukevien rakenteiden luomista maakuntiin, sihteeristö korostaa kannanotossaan.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä arvioidaan järjestöjen ja muun kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon mallissa.

Valmisteilla olevassa mallissa sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille kun hyvinvointia ja terveyttä edistävät tehtävät jäävät pääosin kuntien vastuulle. Muutos on merkittävä ja vaikuttaa järjestöjen toimintaan niin sote-palvelujen kuin hyte-toimintojen tuottamisen osalta.

Sihteeristön kannanotto sisältää neljä kohtaa. Sihteeristö esittää valmistelutyössä huomioitavaksi muun muassa, että

1. sote-uudistuksessa ja siihen kytkeytyvässä järjestöyhteistyön lain valmistelussa sekä itse sote-järjestö kehittämistyössä on tärkeää tunnistaa ja huomioida, että erityisesti maaseutualueilla keskeisiä toimijoita ja hyte/sote palvelujen tuottajia eivät ole ainoastaan sote-järjestöt vaan laajemmin myös muut kolmannen sektorin toimijat.

Sihteeristö korostaa, että harvaan asutuilla alueilla järjestötoiminnan vahvistamiseen on osoitettava erityisiä toimia kuntien, maakuntien sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn toimesta.

Sihteeristö painottaa, että STEAn Järjestö 2.0 -avustus-ohjelman ja sen maakunnallisten hankkeiden tulee huomioida avustusten myöntämisessä ja kehittämistyössä järjestötoiminnaltaan ohuiden tai haavoittuvien alueiden tukeminen ja vahvistaminen.

2. arvioitaessa kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia hyte- ja sote-palvelujen tuottajina on maaseutunäkökulmasta keskeistä huomioida paikallisyhteisöjen eriytyvä, yhtäällä heikkenevä ja toisaalla vahvistuva rooli toimia ns. yhteisöllisinä palvelutuottajina.

3. maakunnallisia STEA:n rahoittamia hankkeita on velvoitettava toimimaan myös maakunnan reuna-alueilla, jotta myös maaseutualueille saadaan toimintaa ja/tai työntekijöitä.

4. kehitteillä olevia alustoja (esim. palvelutarjottimet) tulee vahvistaa ja varmistaa niiden toteutuminen.

Lue koko kannanotto alta.