Sähköinen kyläsuunnitelma ei pölyty kaapissa vaan taipuu käyttäjänsä tarpeisiin

Uutiset

Digitaalisessa muodossa oleva kyläsuunnitelma on helposti päivitettävissä, suodatettavissa ja kaikkien saatavilla. Kun tieto on helposti käsillä, kylien suunnitelmat on helpompi ottaa osaksi kunnan suunnitteluprosesseja. Samalla digitaalinen muoto tuo hyötyjä kylille: sähköinen suunnitelma käy myös kylän esittelyyn rahoittajalle tai uusille asukkaille.

Aktiivisesti toimivat kylät ovat kunnille ja maakunnille tärkeitä kumppaneita asukkaiden viihtyvyyden ylläpitäjinä ja palveluiden sekä sujuvan arjen turvaajina. Kylille kyläsuunnitelman tekeminen ei ole pakollista, mutta aktiivisen kylän on helpompi toimia, kun yhteiset päämäärät ja panokset on yhdessä mietitty.

Kyläsuunnitelma on kyläläisten yhteinen näkemys siitä, millainen oman kylän halutaan olevan ja mitä sen eteen ollaan valmiita tekemään. Samalla kyläsuunnitelma antaa arvokasta tietoa omaan kuntaan siitä, millaisia asioita milläkin kylällä ollaan valmiita kehittämään. Kuntien kannalta kyläsuunnitelmat kannattaa huomioida, niin suunnittelu sujuvoituu ja resurssit voidaan kohdentaa eri alueiden valmiuksien mukaan.

Parhaimmillaan kyläsuunnitelman laatiminen on innostava prosessi, jossa kyläläiset pääsevät vaikuttamaan oman lähiympäristönsä kehittämiseen. Kun suunnittelu hoidetaan sähköisesti, prosessi on sujuva ja työn tulos jatkuvasti kaikkien nähtävillä – päivitetty sähköinen kyläsuunnitelma käy myös kylän esitteestä.

Keski-Suomen Kylät ry:n julkaisema kylamme.fi-sivusto on esimerkki kyläsuunnittelun järjestämisestä sähköisesti. Sivusto kerää maakunnan kylät yhteen ja toimii samalla niiden näyteikkunana. Kyläläisille sivusto tarjoaa muun muassa työkaluja suunnitteluun, mahdollisuuden oman kylän palveluiden esittelyyn ja jäsenrekisterin ylläpitämiseen. Tutustu kylamme.fi-portaalin ominaisuuksiin esittelyvideolla.

Sähköinen kyläsuunnittelu on tulevaisuutta kaikissa maakunnissa. Digitaalisuus tuo hyötyjä sekä kylille ja kunnille, kun digitaalisessa muodossa olevat suunnitelmat on helpompi ottaa osaksi kuntien suunnittelukäytäntöjä. Tutustu sähköisen kyläsuunnittelun esitteeseen alta!

  • Laukkanen-Abbey, Reena

    Kyläsuunnitelmalla eteenpäin -hankkeen projektipäällikkö ja kyläasiamies, Keski-Suomen Kylät ry

  • Walls, Heli

    Apulaispääsihteeri, MANE / Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE) / Suomen Kylät ry

    Phone number: +358 (0)45 327 117