Pienilläkin teoilla merkitystä ruokahävikin vähentämisessä

Uutiset

Suomalainen heittää keskimäärin 20–25 kg ruokaa roskiin vuosittain. Se tarkoittaa, että päivässä ruokaa heitetään pois pienen tomaatin verran. Pienilläkin teoilla on siis merkitystä ruokahävikin vähentämisessä ja kestävän kehityksen sekä kiertotalouden edistämisessä.

Hävikkiviikko 9.-15.9.2019

Hävikkiviikon 2019 erityisenä teemana on ruokahävikin ilmastovaikutukset. Tutkimusten mukaan kaikesta kulutuksen aiheuttamasta ympäristökuormasta noin kolmannes syntyy ruuasta. Turhaan tuotettu ruoka kuormittaa ympäristöä, sillä ruuantuotannossa tarvitaan paljon maata ja vettä. Samalla syntyy kasvihuonekaasupäästöjä sekä vesistöjä ja maaperää rehevöittäviä päästöjä. Suomessa kotitaloudet heittävät vuosittain roskiin 120–160 miljoonaa kiloa ruokaa. Suomalaisten kotitalouksien ruokahävikki vastaa noin 100 000 keskivertohenkilöauton vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.


Tule mukaan Hävikkiviikkoon!


Osallistuminen Hävikkiviikkoon on hyvä tapa aloittaa tekemään parempia valintoja osana omaa arkea. Jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa ruokahävikin vähenemiseen, ja pienetkin teot ovat tärkeitä. Hävikkiviikkoon ei tarvitse ilmoittautua.

Hävikkiviikkoon voi osallistua monin eri tavoin. Elintarvikeyritykset, kaupat, ruokapalveluyritykset, järjestöt sekä muut ruuan kanssa tekemisissä olevat tahot voivat viestiä omissa kanavissaan ruokahävikistä ja toimista sen vähentämiseksi. Voit suunnitella isomman tapahtuman, järjestää jämälounaan tai vaikkapa keskustelutuokion kollegojen tai ystävien kesken.

Yksityishenkilönä voit myös jakaa ruokahävikkiä vähentäviä vinkkejä ja Hävikkiviikon kampanjamateriaaleja (saatavilla täällä) omalla sometililläsi. Ratkaisu ruokahävikin vähentämiseen löytyy pienistä arkipäiväisistä asioista: osta viisaammin, käytä vanhenemassa olevat elintarvikkeet ajoissa ja hyödynnä ylijäämäruoka. Keskusteluun vinkkaamme osallistumaan sosiaalisen median kanavissa aihetunnisteella #hävikkiviikko. Tavoitteena on, että ruokahävikkikeskustelulta ei voi kampanjaviikolla välttyä.

Miten ruokahävikkiä mitataan ketjun eri vaiheissa ja mitkä ovat tehokkaimmat keinot hävikin vähentämisessä? Tule kuulemaan viimeisintä tutkimustietoa ja käytännön esimerkkejä ruokahävikistä 10.9.2019 järjestettävään seminaariin https://havikkiviikko.fi/seminaari-10-9-2019/.

www.hävikkiviikko.fi