Mahdollisuuksien maaseutu - Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2017-2020

Julkaisut

Mahdollisuuksien maaseutu - Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014-2020 on kansallinen laajan maaseutupolitiikan toimintaohjelma, jota toteuttaa maaseutupoliittinen verkosto neuvoston johdolla. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma hyväksyttiin maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n kokouksessa helmikuussa 2014.

Maaseutupolitiikan kokonaisohjelman visiona on voimavarojaan hyödyntävä ja hyvinvoiva maaseutu: Maaseutuon erottamaton osa kansallista menestystä ja yhteiskuntaa. Maaseutu on yrittelisäisyyteen ja luovuuteen kannustava hyvä elämisen ympäristö. Maaseudun aineellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja ekologinen perusta on tärkeä koko Suomelle. Vision pohjalla oleva myönteinen näkemys maaseudusta ja sen mahdollisuuksista on suomalaisen maaseutupolitiikan peruspilareita.

Kokonaisohjelman strategisena lähtökohtana on paikkaperustainen kehittäminen, jonka mukaan paikallisilla olosuhteilla on merkitystä, kun tarkastellaan esimerkiksi ihmisen elinympäristöä ja hyvinvointia sekä yrittäjyyden ja järjestötoiminnan toimintaympäristöä. Paikassa on erilaiset pääomat ja niiden erilaiset yhdistelmät, kuten luonnonresurssit, sosiaalinen pääoma, kulttuuri, perinne, infrastruktuuri ja tahtotila. Tästä syntyy oleellinen ero eri paikkojen välillä, ja siten sama toimenpide voi johtaa erilaisiin tuloksiin eri paikoissa. Samanlaiset paikkasokeat, yhdenvertaisuuteen vetoavat, poliittiset toimenpiteet voivat johtaa eriarvoisuuteen. Paikkaperustaisessa maasedudun kehittämisessä ja aluekehittämisessä mukautetaan hallinto- ja palvelujärjestelmät joustavasti paikallisiin olosuhteisiin.

Kokonaisohjelman valmistelun yhteydessä pohjustettiin myös teemaverkostojen uusimista. Tavoitteena on edistää kokonaisohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä jatkossa yhä vahvemmin maaseutupolitiikan temaattisten verkostojen työllä. Teemaverkostoissa kohtaavat paikallis-, alue- sekä kansallisent ason toimijat.

Lue koko Mahdollisuuksien maaseutu - maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014-2020: