Maaseutupolitiikan visuaalinen ilme uudistui

Uutiset

Maaseutupolitiikan visuaalinen ilme uudistui. Uusi ilme näkyy maaseutupolitiikka.fi –sivuilla, maaseutupolitiikan sosiaalisen median kanavissa sekä viestintämateriaaleissa.

Uuden ilmeen taustalla on syksyllä 2021 käynnistynyt maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) ja maaseutupolitiikan verkostoviestintää tukevan toimintamallin kehittäminen. Viestinnän toimintamalli sisältää visuaalisuuden lisäksi uuden viestintästrategian. Viestintästrategia otetaan käyttöön toukokuussa. Viestinnän toimintamallin kehittämisestä vastaa Markkinointiosakeyhtiö i2.

Visuaalisessa uudistuksessa päivitettiin maaseutupolitiikan logo, visuaaliset elementit, värit ja typografia. Logon on suunnitellut Kari Salmi Vaara Grafikista. Visuaalisen ilmeen on kehittänyt Markkinointiosakeyhtiö i2. Visuaalista ilmettä on kehitetty yhteistyössä maaseutupolitiikan toimijoiden kanssa.

Osana uutta ilmettä uudistetaan myös maaseutupolitiikan kuvamaailmaa. Kuvissa tulee entistä enemmän näkymään maaseudun eri-ikäisten ihmisten arkea, elämää, yhteisöjä, yrittäjyyttä sekä kaikkea toimintaa, joka tekee Suomen maaseudusta monimuotoisen. Tavoitteena on lisätä maaseudun monimuotoisuuden tunnistamista ja vaikuttaa maaseudun mielikuvan monipuolistumiseen.

Visuaalisuus tukee viestinnän perustehtävää. Viestinnän perustehtävänä on edistää maaseutupoliittisen kokonaisohjelman tavoitteita sekä tukea valtioneuvoston MANElle asettamien tehtävien toteutusta. Viestinnällä jaetaan tietoa, herätellään ja käydään rakentavaa keskustelua siitä, miten maaseutu tarjoaa alustan ja ratkaisuja hyvälle elämälle, innovatiivisuudelle, yrittäjyydelle ja kestävälle yhteiskunnalle.

Löydät meidät sosiaalisesta mediasta:

Twitterissä @RuralPolicyFIN

Facebookissa @maaseutupolitiikka

Instagramissa @maaseutupolitiikka