Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri Christell Åström siirtyy uusiin tehtäviin

Christell Åström

Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri Christell Åström siirtyy 15.2.2021 alkaen maa- ja metsätalousministeriöstä Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n toiminnanjohtajaksi.

Christell Åström on toiminut neuvoston pääsihteerinä vuodesta 2016, jolloin hän siirtyi Suomen Kuntaliitosta MANEa edeltävän maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n pääsihteeriksi työ- ja elinkeinoministeriöön. Åströmin pääsihteeriyden aikana maaseutupolitiikan kokonaisuus siirtyi työ- ja elinkeinoministeriöstä maa- ja metsätalousministeriöön. Hänen johdollaan Maaseutupolitiikan neuvoston ja sen verkostojen toimintaa on uudistettu. 

 Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteerin tehtävä on ollut mielenkiintoinen, opettavainen ja sopivasti myös haastava, toteaa Åström. 

 Olen saanut olla mukana eturivissä kehittämässä ja viemässä tärkeäksi katsomiani asioita eteenpäin, tuoden esille ja vahvistaen maaseudun asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten mahdollisuuksia sujuvaan arkeen, sanoo Åström.

Åströmin kautta pääsihteerinä ovat luonnehtineet isot rakennemuutokset, joihin on otettu aktiivisesti kantaa MANEn sekä hänen luotsaamansa maaseutupolitiikan sihteeristön puolesta. Åströmin aikana ovat harvaan asutun maaseudun ja monipaikkaisuuteen liittyvät asiat nousseet kansallisen politiikan keskiöön, kyläkauppatukea on valmisteltu ja pilotoitu sekä maaseutu- ja kaupunkialueiden välinen vuorovaikutus on kehittynyt rakentavaan suuntaan. Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti on vakiinnutettu osaksi maaseutupolitiikan osallistavaa ja paikkaperustaista toimintaa. Åström on edustanut kansallista maaseutupolitiikkaa myös kansainvälisesti ja yhteydet esimerkiksi OECD:n toimintaan ovat olleet tiiviit.

 Maaseutu on erottamaton osa kansallista menestystä ja elinvoimaa. Maaseutupolitiikan saralla ollaan tehty jo pitkään työtä tämän tavoitteen eteen ja työ jatkuu myös tästä eteenpäin. Maaseutupolitiikan laajassa verkostossa on mukana iso joukko osaavia ihmisiä ja tahoja. Työ tehdään yhdessä nyt ja tulevaisuudessa, painottaa Åström.

Åström aloittaa innokkaana uudessa tehtävässä 15.2.2021. Hän kuitenkin toteaa, että yhteydet tulevat olemaan tiiviit maaseutupolitiikan puolelle myös jatkossa.

Maaseutupolitiikan neuvoston vt. pääsihteerin tehtäviä hoitaa kevään aikana maaseutuylitarkastaja Antonia Husberg maa- ja metsätalousministeriössä.

Lue Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n tiedote "Christell Åström Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen toiminnanjohtajaksi"

Lisätietoa

Christell Åström, neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2030, christell.astrom@mmm.fi (12.2. saakka), christell.astrom@maajakotitalousnaiset.fi (15.2. lähtien).

Antonia Husberg, maaseutuylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2033, antonia.husberg@mmm.fi.