Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) sihteeristö kannattaa hallituksen esityksen tavoitteita kasvattaa toisen asteen tutkinnon suorittamisastetta, mutta muistuttaa riittävästä resursoinnista.