Maaseutupolitiikan neuvoston hankeryhmä esittää rahoitettavaksi neljä uutta valtakunnallista tutkimus- ja kehittämishanketta

Maaseutupolitiikan neuvoston asettama hankeryhmä on päättänyt esittää neljä (4) valtakunnallista maaseudun tutkimus- ja kehittämishanketta rahoitettavaksi maa- ja metsätalousministeriölle.

Vuonna 2022 hankehaun teemana olivat:

1. Julkisten rahavirtojen kohdentuminen maaseutu- ja kaupunkialueille –nykytilan kuvaus

2. Mitä ympäristöoikeudenmukaisuus tarkoittaa maaseudulle, ja miten se voidaan ottaa huomioon politiikassa, lainsäädännössä tai maaseudun yhteisöjen ja asukkaiden toiminnassa?

3. Jokeriteema

Hankkeiden tulee valitun teeman sisällä tuottaa uutta tutkimus- ja kehittämishankkeeseen perustuvaa tietoa, jonka avulla voidaan vauhdittaa maaseutupoliittisen kokonaisohjelman tavoitteiden toteuttamista ja/tai toiminnallistamista. Valtakunnallisilla maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeilla tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi. Jokaiselta rahoitettavalta hankkeelta edellytetään hankkeen tuloksiin perustuvia maaseutupolitiikan politiikkasuosituksia. Hankkeilta edellytetään myös vertaisarvioitu artikkeli.

Vuoden 2022 rahoitettavaksi esitettävät hankkeet ovat:

  • YHYKE - Yhteistä ja yksityistä hyvää - Tutkimus luonnonvarojen käyttöön liittyvistä ympäristöoikeudenmukaisuuksista ja niiden yhteensovittamisesta maaseudulla. Hakijana Itä-Suomen yliopisto (UEF). Yhteistyötahot: Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Jyväskylän yliopisto, työ- ja elinkeinoministeriö, kohdekunnat. 
  • KOKOMAA - Konflikteista kohti oikeudenmukaista siirtymää maaseudun elinkeinoissa ja luonnonvarojen hallinnassa. Hakijana Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).
  • RAVIT - Julkisten rahavirtojen kohdentuminen maaseutu- ja kaupunkialueille. Hakijana Itä-Suomen yliopisto (UEF) ja Luonnonvarakeskus (LUKE).
  • PAALI - Paikkariippumaton arvonluonti maaseudun ilmiönä. Hakijana Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Yhteistyötahot: Maaseudun Tulevaisuus.