Maaseutupolitiikan neuvoston hankeryhmä esittää rahoitettavaksi neljä uutta valtakunnallista tutkimus- ja kehittämishanketta

Maaseutupolitiikan neuvoston asettama hankeryhmä on päättänyt esittää neljä (4) valtakunnallista maaseudun tutkimus- ja kehittämishanketta rahoitettavaksi maa- ja metsätalousministeriölle.

Vuoden 2021 hankehaun teemana oli maaseudun kestävä tietotalous – suunnat, vaihtoehdot ja kehittämisen edellytykset. Hankkeiden tavoitteena on selvittää maaseuduilla toimivien yritysten ja yhteisöjen roolia ja maaseutua ympäristönä kestävässä taloudessa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on tietotalous maaseutukontekstissa. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa maaseutujen voimavarojen kestävästä hyödyntämisestä ja niiden paikallis- ja aluetaloudellisen lisäarvon mahdollistavista kehittämistoimista ja ohjauskeinoista.

Valtakunnallisilla maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeilla tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi. Jokaiselta rahoitettavalta hankkeelta edellytetään hankkeen tuloksiin perustuvia maaseutupolitiikan politiikkasuosituksia.

Vuoden 2021 rahoitettavaksi esitettävät hankkeet ovat:

 • Älykkään ja kestävän tietointensiivisen talouden ohjaus Suomen maaseutualueilla (TIETOMAA Uudistaa), hakijana Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk, LAB ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto/Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia/Itä-Suomen yliopisto.
 • Järjestökenttä tietotalousosaamisen välittäjänä maaseuduilla (JÄRKEVÄ), hakijana Turun yliopiston Brahea-keskus, TIEKE ry, Kainuun Nuotta ry.
 • Uuden työn mahdollisuudet maaseudulla naisten näkökulmasta (UUTTU), hakijana MDI Public Oy.
 • Maaseudun kestävyysmurroksen talous – tietotalouden suunnat, vaihtoehdot ja kehittymisen edellytykset (MAASTIETA), hakijana Luonnonvarakeskus.
 • Husberg, Antonia

  National Rural Policy: duties of acting secretary general, communication and research and development

  Email address: etunimi.sukunimi@mmm.fi
  Phone number: +358 (0)295 16 2033

  Producer-in-chief of the Finnish National Rural Parliament 2021

Reilu siirtyminen, Uutiset, KEKEVI-verkosto

Entry 512450

Read more