Maaseutupolitiikan neuvosto: Peruskoulun koulumatkoihin 1,5 tunnin maksimiaika

Uutiset
Koululaiset

Valtioneuvoston asettama Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) edellyttää tulevalta hallitukselta korjausliikkeitä peruskouluverkkopolitiikkaan. MANE esittää peruskoululaisten päivittäisten koulumatkojen keston rajaamista puoleentoista (1,5) tuntiin ja korostaa, että kouluverkon kattavuus, matkojen kesto ja turvallisuus sekä lapsivaikutukset tulee selvittää, ennen esiopetuksen mahdollista laajentamista kaksivuotiseksi voidaan toteuttaa. MANE esittää yhteensä kuusi (6) politiikkasuositusta kestämättömän tilanteen korjaamiseksi.

– Nykyinen päivittäinen 2,5 tunnin maksimiaika koulumatkojen osalta on kohtuuton 7-vuotiaille. Maaseutupolitiikan neuvosto on huolestunut puolueiden eduskuntavaalien alla esille nostamista kannoista aikaistaa esiopetus kattamaan 5-vuotiaita, sanoo Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri Christell Åström, maa- ja metsätalousministeriöstä.

– Puolueiden ja päättäjien tulee huomioida ja turvata maaseudulla asuvien lasten oikeudet. Koulumatkat ovat jatkuvasti pidentyneet koko maassa ja harvaan asutulla maaseudulla tilanne on jo nykyisellään kestämätön, Åström korostaa.

Neuvosto edellyttää seuraavalta hallitukselta myös puolueettoman tiedon tuotantoa koululakkautusten todellisista vaikutuksista ja kustannuksista kunta- ja valtakunnan tasolla. Suomen kuntien peruskoululakkautukset ovat kohdistuneet erityisesti (yli 93 prosenttia) maaseudun kouluihin ja vaikutukset maaseuduilla asuviin lapsiin ja perheisiin. Vaikutuksia säästöihin, lasten sivistyksellisiin oikeuksiin ja hyvinvointiin ei ole seurattu.

– Päättäjien tulee saada puolueetonta tietoa siitä, mitä vaikutuksia lakkautuksilla on saatu aikaan ja miten se on vaikuttanut maaseutujen lasten hyvinvointiin ja kylien elinvoimaisuuteen sekä todellisiin kustannuksiin tai mahdollisiin luvattuihin säästöihin, painottaa Åström.

MANE peräänkuuluttaa myös etäpedagogiikan, rakennusten monipalvelukäytön, koulukyytien opetuskäytön ja mobiililuokkien lisäämistä. Sateliittikoulu –toimintamallin edistäminen kasvattaisi myös digitalisaation hyötyjä. Tämä edellyttää lainsäädännön nykyaikaistamista, esimerkiksi Kannuksen kunnan Eskolan koulun ja Lapinjärven kunnan Porlammin koulun yhteistyön kokemuksen pohjalta.

Valtiovarainministeriö on Maaseutupolitiikan neuvoston jäsenenä esittänyt huomionsa siitä, että politiikkasuositukset vaativat arviointia muun muassa kustannusten ja muiden vaikutusten osalta. VM painottaa omalta osaltaan myös valtionosuusjärjestelmän yleiskatteellisuutta.

Maaseutupolitiikan neuvoston kannanotto luettavissa kokonaisuudessaan alta (pdf).

Lisätiedot:

Christell Åström, pääsihteeri, Maaseutupolitiikan neuvosto, maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295 16 2030, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Kuva: @maaseutuverkosto, Arjen turvaa kunnissa