Maaseutupolitiikan neuvosto ja saaristoasiain neuvottelukunta: Alueellinen yhdenvertaisuus yhteiskunnan digitalisaation edistämisessä turvattava – kuntien maksuosuutta alennettava

Maaseutupolitiikan neuvosto (jäljempänä MANE) ja saaristoasiain neuvottelukunta (jäljempänä SANK) ovat yhdessä osoittaneet liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle (sd) sekä liikenne- ja viestintäministeriölle kannanoton, jossa esittävät ripeitä toimia alueellisesti yhdenvertaisten ja huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamisen edellytysten turvaamiseksi. MANE ja SANK esittävät, että kuntien maksuosuutta alennetaan tai poistetaan säädöksistä laajakaistarakentamisen tukemisesta.

Kansallisella laajakaistatukiohjelmalla tuetaan nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista alueille, joille ne eivät rakennu markkinaehtoisesti. MANE ja SANK esittävät, että laki laajakaistarakentamisen tukemisesta (1262/2020) ja valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta (203/2021) on muutettava pikimmiten.

- Laajakaistarakentamisen tukia ohjaavat säädökset ovat todellinen riski sille, että rahoitus jää käyttämättä ja tavoitteet saavuttamatta. Suomessa on edelleen EU-27-jäsenmaiden suurin kehityskuilu, kun tarkastelussa on seuraavan sukupolven tietoliikenneyhteyksien saatavuus maaseudulla ja koko maassa. Tämä tilanne on korjattava, toteaa MANEn vt. pääsihteeri Antonia Husberg.

MANE ja SANK huomauttavat, että kuntien maksuosuusluokat ja kuntien maksuosuuden määräytyminen vaikuttavat kuntien tosiasiallisiin mahdollisuuksiin hyödyntää Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta. Kuntien maksuosuusasia on kansallista lisäsäätelyä.

- Huippunopeat kiinteät yhteydet vaikuttavat muun muassa paikan ja alueen väestökehitykseen, yritysten perustamiseen alueelle ja niiden toiminnan kehittämiseen. Digitalisaatio, paikkariippumaton työ ja ihmisten lisääntyvä monipaikkaisuus korostavat tietoliikenneyhteyksien merkitystä. Maaseudulla osa-aikaisesti asuvia on Suomessa jopa 2,4-2,9 miljoonaa, toteaa SANKin pääsihteeri Elina Auri.

MANE ja SANK tuovat esille sote-uudistuksen aiheuttamat merkittävät muutokset, jotka vaikuttavat kuntien talouteen. Laajakaistarakentaminen ei kuulu kuntien perustehtäviin, mutta vaikuttaa tutkitusti kuntien elinvoiman kehitykseen maaseuduilla. Kuntien muutostaakka on tällä hetkellä merkittävä, johtuen sote-uudistuksesta. Vireillä olevien säädöshankkeet voivat voimaan tullessa edelleen vaikuttaa kuntien mahdollisuuksiin investoida laajakaistarakentamiseen (esim. kaavoitus- ja rakentamislaki).

MANE ja SANK korostavat, että valtion on turvattava kaikille kansalaisille yhtäläiset mahdollisuudet olla osallisia digitaalisessa yhteiskunnassa sekä käyttää perusinfrastruktuuria: huippunopeita ja luotettavia tietoliikenneyhteyksiä.

Siirry lukemaan maaseutupolitiikan neuvoston ja saaristoasiain neuvottelukunnan liikenne- ja viestintäministerille Timo Harakalle ja liikenne- ja viestintäministerille osoitettu kannanotto kokonaisuudessaan.

Lisätiedot

 • Husberg, Antonia

  National Rural Policy: duties of acting secretary general, communication and research and development

  Email address: etunimi.sukunimi@mmm.fi
  Phone number: +358 (0)295 16 2033

  Producer-in-chief of the Finnish National Rural Parliament 2021

 • Auri, Elina

  Pääsihteeri

  Email address: elina.auri@mmm.fi
  Phone number: 0400 744 900