Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 strategialuonnos julkistettu

Kesäinen näköala kohti Jokipin pellavan tehdasta.

Maaseutupolitiikan neuvosto hyväksyi kokouksessaan 10.3. strategialuonnoksen seuraavan maaseutupoliittisen kokonaisohjelman pohjaksi.

Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 valmistelu etenee

Maaseutupolitiikan neuvosto asetti kesällä 2019 strategiaryhmän, jonka tehtävänä on ollut laatia strategia seuraavan maaseutupoliittisen kokonaisohjelman valmistelun pohjaksi.

Väliotsikko

Strategialuonnos esitettiin Maaseutupolitiikan neuvostolle Helsingissä 10.3.2020. Neuvosto hyväksyi kokouksessaan luonnoksen, joka käsittää vision lisäksi kolme kokonaisuutta. Ne ovat keskinäisriippuvuus ja paikkaperustaisuus, ympäristöoikeudenmukaisuus ja tietointensiivinen talous.

Maaseutupolitiikan neuvosto päätti kokouksessaan myös kokonaisohjelman valmistelun painopisteistä, jotka ovat yhteneviä strategialuonnoksen kokonaisuuksien kanssa.

Strategialuonnoksessa