Maaseutukatsauksen 2017 kansalaiskyselyn yhteenvetoraportti

Julkaisut

Maaseutupolitiikan neuvosto MANE laatii joka kolmas vuosi julkaistavan maaseutukatsauksen, jonka tarkoituksena on esittää poikkileikkaus maaseudun tilanteesta tiettynä ajanhetkenä ja tuottaa kompakti tietopaketti maaseudun valtakunnallisesta kehityksestä tilastojen ja tutkimusten valossa päätöksenteon ja kehittämistyön pohjaksi. Osana Maaseutukatsausta on toteutettu kansalaiskysely, jonka tuloksia on hyödynnetty katsauksissa.

Maaseutupolitiikan neuvosto MANE laatii joka kolmas vuosi julkaistavan maaseutukatsauksen, jonka tarkoituksena on esittää poikkileikkaus maaseudun tilanteesta tiettynä ajanhetkenä ja tuottaa kompakti tietopaketti maaseudun valtakunnallisesta kehityksestä tilastojen ja tutkimusten valossa päätöksenteon ja kehittämistyön pohjaksi. Osana Maaseutukatsausta on toteutettu kansalaiskysely, jonka tuloksia on hyödynnetty katsauksissa.

Edelliset maaseutukatsaukset julkaisi MANEn edeltäjä maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR vuosina 2011 ja 2014. Tämänkertaisen kansalaiskyselyn vastauksia on tarkoitus hyödyntää Maaseutu- katsauksen lisäksi myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman arvioinnissa. Tällä kertaa Kansalaiskyselyn otoskokoa laajennettiin siten, että se suunnattiin 50 tutkimuspaikkakunnalle, joista kustakin valittiin satunnaisotannalla 200 täysi-ikäistä vastaajaa. Siten otoksessa oli mukana yhteensä 10 000 vastaajaa. Otos vastaa maaseutuohjelman rahoituksen kohdealueita eli siinä ovat harvaan asuttu maaseutu, ydinmaaseutu ja kaupunkien läheinen maaseutu samoin kuin Suomen eri alueet kattavasti edustettuina.

Kansalaiskyselyn teemoina olivat

  • maaseudun elinkeinot
  • yrittäjyys ja työ
  • maaseutuasuminen ja palvelujen järjestäminen
  • saavutettavuus
  • yhteydet ja infrastruktuuri
  • maaseudun mahdollisuudet
  • vetovoimatekijät ja vahvuudet sekä
  • yhteisöllisyys ja kansalaisten osallistuminen.

Taustatiedoissa selvitettiin perustietojen lisäksi työhön ja asumiseen sekä tietoliikenneyhteyksiin liittyviä kysymyksiä. Pääosin kansalaiskysely käsitteli samoja teemoja kuin edelliset vuoden 2010 ja 2013 kyselyt. Tutkimusalueissa olivat myös mukana samat 15 paikkakuntaa kuin kaikissa edellisissä kyselyissä. Nyt niitä vain oli vahvistettu 35 uudella paikkakunnalla.

Kansalaiskyselyn toteutuksesta vastasivat Keimo Sillanpää ja Tommi Ålander TK-Evalista.