Maaseutuja tulevaisuudessa – arvokkaita näkökantoja yhteiskunnalliseen keskusteluun

Uutiset

– Suomi on kansainvälisessä vertailussa maaseutujen mahtimaa. Kiinnostus sitä kohtaan, mitä päätöksiä, mitä tutkimusta ja minkälaista maaseutupolitiikkaa toteutetaan Suomessa, on suuri, totesi Maaseutupolitiikan neuvoston puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä avauspuheenvuorossaan maaseutupolitiikan 30-vuotisjuhlaseminaarissa Säätytalolla 29.11.

– Maaseutupolitiikassa tärkein tehtävämme on luoda maaseuduille edellytyksiä, jotka mahdollistavat elämää sykkiviä tulevaisuuden maaseutuja, paikasta lähtevää kehittämistä globaalissa maailmassa, korosti ministeri Leppä.

– Jotta saamme tehtyä hyvää maaseutupolitiikkaa kaikkien päättäjien ja päätösten valmistelijoiden tulee tunnistaa maaseutumme monimuotoisuus sekä yhteisöjen erilaisten olosuhteet, tarpeet ja voimavarat, ministeri painotti.

Juhlaseminaariin osallistui laajan suomalaisen maaseudun huippuasiantuntijoita. Tilaisuudessa julkistettiin yhteistyössä Maaseudun Uusi Aika -lehden kanssa

Maaseutuja tulevaisuudessa –julkaisu (lue täältä). Sen artikkelit, katsaukset ja puheenvuorot antavat arvokkaita näkökulmia niin aluepolitiikan kuin laajempaan keskusteluun suomalaisen yhteiskuntamme suuntautumisesta.

Maaseutututkijoiden puheenvuoroissa painotettiin, että kaikkien osapuolten on nostettava kunnianhimoa, jotta maaseutumme tunnistetaan koko yhteiskuntamme ja kaikkien suomalaisten hyvinvoinnin lähteiksi ja voimavaroiksi – erottumattomaksi osaksi suomalaista menestystä.

– Maaseutujemme valoisa tulevaisuus edellyttää yhteisiä ponnistuksia niin ajatusten kuin toiminnan tasoilla. Kehitys käy kohti monitulkintaista ja moniäänistä maaseutukuvastoa, kaupungit ja maaseudut – paikallisyhteisöt, joista Suomi on rakentunut – on nähtävä toisiinsa kiinnittyneinä asioina – emme voi puhua toisesta ilman toista, oli tilaisuudessa puhuneiden tutkijoiden yhteinen viesti.

– Maaseudulla on voimavaroja, jotka hyödyntävät koko yhteiskuntaamme. Hyvät ja osaavat naiset, miehet ja lapset ovat maaseudun paras voimavara. Niin se aina on ollut ja tulee aina olemaan. On yhteinen vastuumme pitää huolta siitä, että maaseudun ihmisten ja perheiden arjessa on iloa, ystäviä ja toimintamahdollisuuksia, sanoi juhlaseminaarin päätössanat esittänyt maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Juhlaseminaarin jälkeisessä iltatilaisuudessa palkittiin Maaseutupolitiikan tienraivaajat ja tulevaisuuden lähettiläät. Tienraivaajan tittelillä palkittiin aluetieteen emeritusprofessori Hannu Katajamäki, Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori ja Maaseutupolitiikan neuvoston apulaispääsihteeri Hilkka Vihinen sekä Maaseutupolitiikan verkoston pitkäaikainen erityisasiantuntija ja innovaattori Peter Backa. Maaseutupolitiikan tulevaisuuden lähettiläiksi nimettiin Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja ja Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä, maaseutupolitiikan verkoston pitkäaikainen toimija, tutkija ja Turun yliopiston Brahea-keskuksen suunnittelija Sami Tantarimäki sekä Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja ja Maaseutupolitiikan neuvoston apulaispääsihteeri Petri Rinne.

Lisätiedot:

Risto Lahti, p. 050 565 0424, maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän erityisavustaja

Christell Åström, p. 0295162030, Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri