Maaseutubarometri 2020: Monipaikkainen, maaseutuun liittyvä yrittäjyys kiinnostaa jopa kolmasosaa suomalaisia

Suomalaiset näkevät maaseuduilla runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia. Maaseutubarometri 2020 –tutkimuksessa selviää, että mahdollisuuksien toteuttamista vaarantaa olemassa olevan infrastruktuurin kunto erityisesti teiden, liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien osalta. Infra ja palvelut on oltava kunnossa, jotta yrittäjyys maaseudulla olisi mahdollista.

- Maaseudulla on valtavasti pieniä ja keskisuuria yrityksiä eri toimialoilla, esimerkiksi tuotannollista toimintaa on siellä kaupunkialueita enemmän. Kannattava, työllistävä ja hyvinvointia tuottava elinkeinoelämä on mahdollista vain siellä, missä yrittämisen infrastruktuuri on kohdillaan, toteaa tutkimusprofessori Hilkka Vihinen Luonnonvarakeskuksesta.

Maaseutupolitiikan neuvoston ja maa- ja metsätalousministeriön tilaama ja julkaisema sekä Luonnonvarakeskuksen laatima Maaseutubarometri 2020 –tutkimus selvittää miten suomalaiset – niin tavalliset kansalaiset kuin asiantuntijaryhmät, päättäjät ja median edustajat – ymmärtävät maaseudun olemuksen. Monitahoista kysymystä lähestytään tutkimuksessa monesta eri näkökulmasta.

Maaseutubarometrin 2020 tulokset julkistetaan kolmessa osassa. Toisen osan tuloksissa selviää suomalaisten näkemyksiä yrittäjyydestä ja elinkeinoista maaseudulla. Keskeisenä havaintona nousee myös maaseudun palvelujen ja tuotteiden heikko tunnettuus ja saatavuus. Viidesosalle nuorista kaupunkilaisista maaseudun elinkeinot ja yrittäjyys ovat tuntemattomia. Toisaalta puolet nuorista kaupunkilaisista ja kaksi kolmasosaa ruotsinkielisestä väestöstä voisi harkita monipaikkaista etäyrittäjyyttä, josta osa voisi tapahtua maaseudulla.

- Asialleen omistautuneita ja aluettaan arvostavia tekijöitä riittää, kunhan perusasiat toimivat, sanoo Vihinen ja toteaa, että pullonkauloina ovat paitsi hitaat ja epävarmat tietoliikenneyhteydet myös epävarmuus ammattitaitoisen työvoiman saannista.

- Mielenkiintoista on, että monipaikkainen tai etäyrittäjyys, josta osa voisi tapahtua maaseudulla, kiinnostaa jopa joka kolmatta suomalaista, toteaa Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri Christell Åström, maa- ja metsätalousministeriöstä ja korostaa tiedon hyödyntämistä maaseudun yrittäjyyden mahdollisuuksiin vaikuttavassa päätöksenteossa paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla.

Maaseutubarometrin 2020 tulokset ovat mielenkiintoinen myös siitä näkökulmasta, että vastausten keruu toteutettiin juuri ennen koronaepidemiaa.

Maaseutubarometri 2020 on jatkumoa Maaseutubarometrien 2009, 2011 ja 2014 sarjaa ja antaa mahdollisuuden verrata suomalaisten maaseutunäkemyksien kehitystä pidemmällä aikavälillä. Maaseutubarometrin 2020 vastauksen keruun toteutti Taloustutkimus Oy. Maaseutubarometrista lisää tietoa Maaseutupolitiikka.fi –sivustolta.

Maaseutubarometri 2020 osa 2 tulokset julkistetaan torstaina 29.10. klo 10.00 alkaen Yhteisten asioiden äärellä – maaseutupolitiikan päivässä suomen.tv-kanavalla (ulkoinen linkki).

Lisätietoa:

Hilkka Vihinen, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus, p. 029 532 6633.

Christell Åström, Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2030.