Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah maaseutupolitiikan neuvoston puheenjohtajaksi

Maaseutupolitiikan neuvostoa johtaa 21.9. lähtien maaseutupolitiikasta vastaava maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Varapuheenjohtajana toimii työministeri Arto Satonen.

Uuden hallituksen aloitettua työnsä tehdään muutoksia myös maaseutupolitiikan neuvoston johdossa. Valtioneuvoston asettaman maaseutupolitiikan neuvoston (jäljempänä MANE) toimikausi jatkuu hallituskauden yli vuoden 2025 loppuun saakka. MANE johtaa ja linjaa kansallista maaseutupolitiikkaa ja toteuttaa sille asetettuja tehtäviä poikkihallinnollisesti ja kumppanuudessa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kylistä valtionhallintoon.

– Suomalainen maaseutu, maatalous ja metsät turvaavat kansalaisten hyvinvointia ja ovat koko yhteiskunnan peruspilareita. Elinvoimainen maaseutu ja kannattava alkutuotanto kulkevat käsi kädessä ja ovat edellytys omavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaamiselle. Maaseutupolitiikan neuvoston poikkihallinnollisessa ja sektorit ylittävässä yhteistyössä voimme rakentaa menestyvää maaseutua ja luoda edellytyksiä koko maan hyvinvoinnille, korostaa MANEn uusi puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

MANEn keskeisenä tehtävänä on tukea päättäjiä kansallisesti merkittävissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä sekä varmistaa elävien maaseutualueiden perusedellytyksiä tuottamalla tutkittua tietoa, lisäämällä tiedonvaihtoa sekä kehittämällä kansallisia maaseutupoliittisia välineitä. Ajankohtaisin väline on maaseutuvaikutusten arviointi, jossa MANE toimii keskeisenä yhteystahona valtionhallinnossa.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kirjauksiin kuuluu useita maaseutupoliittisesti merkittäviä kirjauksia, joista keskeisimpiä on valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon laadinta.

MANE kokoontuu syksyn aikana uuden puheenjohtajiston johdolla. MANEen kuuluu 34 jäsentä, jotka edustavat julkista hallintoa, elinkeinotoimintaa, kansalaistoimintaa sekä yhteiskunnallista maaseutututkimusta.

Lisätietoa:


MANE pääsihteeri