Löydä Hama-minäsi! – Hama-peli avaa arjen elämää harvaan asutulla maaseudulla

Uutiset

Hama-pelillä herätetään kiinnostusta ja tarjotaan rehellistä kuvaa elämästä ja työmahdollisuuksista harvaan asutulla maaseudulla. Pelillä halutaan vastata osaavan työvoiman saatavuuden haasteeseen, joka vaikuttaa alueen yritysten kasvumahdollisuuksiin. Pelin hamojen taustalla on 16 todellista harvaan asutun maaseudun asukasta, joiden tarinat kertovat elämästä, arjesta ja työstä alueella.

– Pula osaavasta työvoimasta alueella on laaja ja kansallisesti

tiedostettu ongelma, jota olemme lähteneet ratkaisemaan muun muassa

Hama-pelin kautta, sanoo Tytti Määttä. Hän johtaa Maaseutupolitiikan Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkostoa, joka on tuottanut pelin. Toteutus on TJR Games Oy:n.

– Toivomme, että peli voi osaltaan vaikuttaa siihen, että ihmiset löytävät pelin kautta oman Hama-hahmonsa, tutustuvat taustalla oleviin todellisiin tarinoihin ja näkevät omat mahdollisuutensa jopa muuttaa alueelle, Määttä jatkaa.

Hama-hahmojen taustalla olevat tarinat on kirjoittanut Maaseudun Tulevaisuus. Tarinat julkistetaan nettisivuilla. Tarinoissa nostetaan alueen mahdollisuuksia, joita vahvistavat esimerkiksi nopeat tietoliikenneyhteydet. Haasteena nostetaan liikkumispalveluiden puutteet, mistä johtuen oma auto koetaan välttämättömänä, jotta alueella voi asua. Vastauksena siihen, miksi alueella halutaan asua, kerrotaan eräharrastuksesta, luonnonläheisyydestä, rauhallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Aluetta pidetään myös hyvänä lasten kasvuympäristönä. Arki on alueella sujuvaa, mutta itseltä tarvitaan oma-aloitteisuutta ja monialaista osaamista.

HAMA-verkosto toivoo, että mahdollisimman moni löytäisi oman Hama-hahmonsa pelin kautta ja myös uutta näkökulmaa alueesta ja sen olosuhteista.

Hama-peli löytyy täältä.

Lisätiedot:

Tytti Määttä, p. 0400 855 920, etunimi.sukunimi@kuhmo.fi
puheenjohtaja, Maaseutupolitiikan Harvaan asutun maaseudun verkoston asiantuntijaryhmä

Tarja Lukkari, p. 0400 372 082, etunimi.sukunimi@kamk.fi
erityisasiantuntija, Maaseutupoliti Harvaan asutun maaseudun verkosto

Taustatietoa:

  • Harvaan asutun maaseudun verkosto (http://www.maaseutupolitiikka.fi/hama) toimii Maaseutupolitiikan neuvoston alaisuudessa (http://www.mmm.fi/mane)
  • Harvaan asuttu maaseutu kattaa kaupunki-maaseutu-luokituksen mukaan 68 % Suomen pinta-alasta.
  • Alueella asuu vakituisesti noin 5 prosenttia Suomen väestöstä.
  • Kausiluontoisesti alueen väkimäärä jopa moninkertaistuu.
  • Suomen kunnista noin 50 kuntaa on täysin harvaan asuttua ja noin 120 osittain harvaan asuttua.

(Lähde: Harvaan asuttu maaseutu - mahdollisuuksia täynnä. Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017-2020 täällä)