Lausunto: Sote- ja maakuntauudistus

Lausunto

Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristön lausunto, joka koskee Suomessa toteutettavaa sote- ja maakuntauudistusta.

Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus, jonka myötä Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, joilla on omat vaalit ja valtuustot. Lausunnossa maaseutupolitiikan sihteeristö arvioi sote- ja maakuntalakiluonnosta sekä erityisesti sen vaikutuksia maaseutualueisiin.

Tärkeimpiä huomioita lausunnosta:

  • Sote- ja maakuntauudistuksessa tulee varmistaa, että uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa huomioidaan sen vaikutukset maaseutuun.
  • Uudistuksen valmistelussa tulisi tehdä maaseutuvaikutusten arviointi

Lue lausunto kokonaisuudessaan alta.