Kuva Suomen väestö- ja aluekehityksestä monipuolistuu

Työvoima liikkuu alueellisesti vilkkaasti ja työssäkäynti oman asuinkunnan ulkopuolella lisääntyy. Väestö keskittyy kaupunkeihin. Monipaikkaisuuden tarkastelu muuttaa kuitenkin rajusti kokonaiskuvaa väestön ja alueiden kehityksestä.