Kommenttipyyntö luonnoksesta maaseutupoliittiseksi kokonaisohjelmaksi 2021-2027

Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö maa- ja metsätalousministeriössä pyytää kommentteja luonnoksesta maaseutupoliittiseksi kokonaisohjelmaksi vuosille 2021-2027.

Kommentoida voi webropol-lomakkeella (maa- ja metsätalousministeriön hallinnoima) 22.3. saakka.

Tausta

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma on kansallisen maaseutupolitiikan toimintaohjelma. Sitä toteutetaan MANEn johdolla erityisesti maaseutupolitiikan sihteeristön, temaattisten verkostojen ja valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden kautta, mutta myös laajassa yhteistyössä maaseutupolitiikan sidosryhmien kanssa.

Seitsemäs maaseutupoliittinen kokonaisohjelma avaa, millaista kansallista maaseutu-politiikkaa meneillään olevat kehityskulut edellyttävät. Ohjelmassa asetetaan tavoitteet ja niihin tähtäävät teemakohtaiset toimenpiteet ajassa uudistuvan maaseudun kehittämiseksi. Samalla edistetään koko maan tasapainoista kehittämistä. Tavoitteita ja toimenpiteitä ohjaa kokonaisohjelmaan kirjoitettu maaseutupolitiikan visio. Ohjelman aikajänne (2021–2027) on hallituskautta pidempi ja yhteneväinen Euroopan unionin (jäljempänä EU) rahoituskauden kanssa. Kokonaisohjelman tavoitteita edistetään soveltuvin osin myös kansainvälisellä yhteistyöllä.

Kokonaisohjelma on valmisteltu vuoden 2020 aikana Maaseutu kestävyysmurroksen tuulenhalkojaksi –strategian pohjalta (2019). Osana kokonaisohjelman valmistelua toteutettiin vuoden 2020 aikana kolme työpajaa, yksi osallistava webinaari sekä kirjoitusleiri, joissa on ollut laaja osallistujajoukko. Valmisteluryhmänä toimi Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE 2016-2020), joka käsitteli ja kävi lähetekeskustelua luonnoksesta kokouksessaan joulukuussa 2020. Valmisteluryhmänä on vuoden 2021 alusta toiminut MANEn asettama sihteeristö.

Kokonaisohjelman käsittelee ja hyväksyy maaseutupolitiikan neuvosto (asetettu kaudelle 2021-2025). Lopullinen