Julkista tukea tarvitaan laajakaistarakentamiselle vuoden 2020 jälkeenkin

Lausunto

Liikenne- ja viestintäministeriön tulisi valmistella suunnitelma, jolla ulotetaan nopeat 100 Mb/s symmetriset ja tasalaatuiset yhteydet koko maahan kansallisten ja EU-tavoitteiden mukaisesti ja samalla luodaan pitkäjänteiset edellytykset julkisen tuen turvin tapahtuvalle laajakaistarakentamiselle vielä vuoden 2020 jälkeen, toteaa Harvaan asutun maaseudun verkosto lausunnossaan.

Harvaan asutun maaseudun verkosto kannattaa laajakaistatukilain jatkamista vuoden 2020 loppuun, mutta näkee, että Nopea laajakaista -hankkeen päättymisen jälkeen tarvitaan jatkotoimenpiteitä. Edelleen maaseudulla on laajoja alueita ilman valokuitua, mikä on maaseudulla symmetristen ja tasalaatuisten yhteyksien toteuttamisessa ainoa mahdollisuus. Langattomat yhteydet ovat täydentäviä yhteyksiä. 5G-yhteys soveltuu suuriin taajamiin, sillä se ei ole kustannuksiltaan soveltuva maaseudulle.

Lausunto tukee Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategiaa 2017-2020, jossa todetaan:

”Laajakaistahanketta jatketaan vähintään v. 2020 loppuun saakka. Markkinaehtoinen alue ja samalla kuntien maksuosuudet tulee tarkistaa kuntien muuttuneen taloustilanteen vuoksi ja huomioida määrittelyssä asukastiheys vain taajamien ulkopuolelle jäävän väestön osalta.” Samoin verkosto on esittänyt digitaalisten palvelujen lisäämistä ja kehittämistä.

  • Lukkari, Tarja

    Erityisasiantuntija, Harvaan asutun maaseudun verkosto (HAMA) / Kajaanin ammattikorkeakoulu

    Email address: etunimi.sukunimi@kamk.fi
    Phone number: +358 (0)400 372 082

    Harvaan asuttu maaseutu, kylien kehittäminen, kunta-kylä -yhteistyö, yhteisöllinen kehittäminen.