Hei kaikki paikallisesta kehittämisestä kiinnostuneet!

Tervetuloa mukaan hahmottamaan yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen tarpeita, mahdollisuuksia ja toimintatapoja Suomessa tulevaisuudessa. Merkkaa kalenteriin 2.-3.10.2018 CLLD2030-innovaatioleiri. Paikkana Sastamalan Ellivuori. CLLD tulee sanoista Community-Led Local Development. Termi tulee EU:sta ja sillä tarkoitetaan toimintatapaa, jolla eri rahastojen ohjelmia toteutetaan yhteisölähtöisesti paikallisella tasolla. Maaseutuohjelmassa yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä kutsutaan Leader-toiminnaksi.

Leirillä luodaan uutta yhdessä. Saat ja jaat kokemuksia, ideoita ja tietoa monipuolisen porukan kesken. Tavoitteena on, että näistä päivistä jokainen saa intoa ja energiaa syksyyn!

Leirin tavoitteena on

  • Hahmottaa minkälaista yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä Suomessa tarvitaan tulevaisuudessa. Miten paikallisen kehittämisen toimintamallien tulisi muuttua toimintaympäristön muuttuessa?
  • Pohtia, miten vastaamme parhaiten paikallisten yhteisöjen tarpeisiin kaikilla alueilla: erikokoisissa kaupungeissa ja erilaisilla maaseutualueilla?
  • Käydä läpi, mitä tarkoitamme yhteisölähtöisellä paikallisella kehittämisellä. Mitkä ovat yhteisölähtöisen paikallisen kehittämistyön minimiperiaatteet?
  • Keskustella kuntien roolin muuttumisen vaikutuksista. Mitä osallistumisen ja vaikuttamisen väyliä yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen tarjoaa asukkaille? Miten kunnat saavat asukkaiden ja yhteisöjen paikalliset voimavarat käyttöön?
  • Välittää paikalliskehittämisen hyviä käytäntöjä toimijalta toiselle. Sopia, miten varmistamme tiedon- ja kokemusten vaihdon tulevaisuudessa.
  • Käydä läpi resursseja ja rahoitusta. Miten eri rahastojen ja ohjelmien kautta voitaisiin parhaiten tukea paikallisia kehittämistarpeita? Mitkä voisivat olla yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen rahoituselementit EU:n ohjelmakaudella 2020-2027?

Kohderyhmä:

CLLD2030-innovaatioleiri on tarkoitettu yhteisölähtöisestä paikallisesta kehittämisestä innostuneille toimijoille: paikalliskehittäjille kaupungeissa ja maaseudulla, kuntien ja kaupunkien työntekijöille, ministeriöiden, ELY-keskusten ja maakuntaliittojen asiantuntijoille, tutkijoille ja muille asiasta kiinnostuneille. Leirille valitaan 40-50 osallistujaa. Työskentelyä tukevat ja alustuksia pitävät asiantuntijat.

Lisätietoja:

Seuraa Twitterissä #kehitetäänpaikallisesti ja tykkää Facebookissa Kehitetään paikallisesti – CLLD2030-innovaatioleiri -sivusta https://www.facebook.com/CLLDinnovaatioleiri/. Ilmoittautuminen avataan ja lisätietoa tulee kesälomien jälkeen. Lisätietoja: Juha-Matti Markkola, juha-matti.markkola@maaseutu.fi, puh 02953 12454 ja Laura Jänis, laura.janis@mmm.fi, puh 02951 62090.

Leirin järjestää kaupunki- ja maaseutupolitiikan yhteinen Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmä. Käytännön järjestelyistä vastaa Maaseutuverkosto ja erikseen kilpailutettava ulkopuolinen asiantuntija. Paikallisia kumppaneita ovat Sastamalan kaupunki ja Leader Joutsenten reitti ry. Taustalla ovat työ- ja elinkeinoministeriö ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä sekä maa- ja metsätalousministeriö ja maaseutupolitiikan neuvosto, samoin Suomen Kylät ry ja kansalaistoiminta- ja hyvinvointiverkosto.

Viestiä saa mielellään välittää eteenpäin ja kutsua mukaan hyviä tyyppejä!

#kehitetäänpaikallisesti

Tervetuloa mukaan!

Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmän puheenjohtajat

Jarmo Palm, työ- ja elinkeinoministeriö

Christell Åström, maa- ja metsätalousministeriö