Haussa maaseutupolitiikan osaaja!

Uutiset

Maa- ja metsätalousministeriössä on haettavana maaseutupolitiikan erityisasiantuntijan virka. Virka sijoittuu ministeriön ruokaosaston maaseudun kehittämisyksikköön. Hakuaika päättyy 9.2. klo 12.

Erityisasiantuntija toimii kansallisen maaseutupolitiikan kehittämis- ja toimeenpanotehtävissä sekä osallistuu muuhun aluekehittämisen tehtäviin ja yhteensovittamiseen maaseutupolitiikan kanssa sekä kansallisella että EU-tasolla. Tehtäviin kuuluu toimia maaseutupolitiikan neuvoston sihteerinä ja eri hankeryhmien sihteerinä, jolloin tehtävät tarkoittavat kansallisten ohjelmien ja strategioiden kirjottamista ja niihin liittyvää viestintää sekä rahoituksen seurantaa ja tapahtumien organisointia.

Tehtävän menestyksellisen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Eduksi katsotaan kansallisen ja EU:n maaseutu- tai aluepolitiikan sisältöjen, rakenteiden ja rahoitusjärjestelmien tuntemus.

Hakuaika päättyy 9.2. klo 12.00.

Lue hakuilmoitus valtiolle.fi:stä (ID: 30-22-2022).