Haussa maaseutupolitiikan ja saaristopolitiikan yhteinen temaattinen verkosto vuosille 2021-2023

Verkostohankkeen teemana lapsiperheet maaseudulla, rannikko-, saaristo- ja vesistöalueilla.

Lapset, nuoret ja lapsiperheet ovat keskeisessä asemassa maaseutu- ja saaristoalueiden elinvoiman turvaamisessa ja vahvistamisessa. Lapsille ja nuorille avoin, viihtyisä ja turvallinen ympäristö on ensisijaisen tärkeää hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisäämisessä. Hyvä lapsuus ja nuoruus sekä positiivinen maaseutupuhe vaikuttavat tutkitusti lasten, nuorten ja erityisesti tyttöjen ajatuksiin maaltamuutosta ja paluumuutosta, harkittaessa tätä myöhemmässä vaiheessa elämää.

Maaseutupolitiikan neuvosto ja saaristoasiain neuvottelukunta käynnistävät ensimmäistä kertaa yhteisen verkostohankkeen Lapsiperheet maaseudulla, rannikko-, saaristo- ja vesistöalueilla. Hankehaun menettelytapakirje on luettavissa maaseutupolitiikan sivuilta

Verkostohankkeen tavoitteena on lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen ja arjen sujuvuuden parantaminen maaseutu- ja saaristoalueilla. Verkosto keskittyy erityisesti lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattujen sekä heidän näkökulmasta tärkeiden palvelujen turvaamiseen ja kehittämiseen.

Verkostohankkeessa käsitellään ja edistetään mm. seuraavia teemoja: monipaikkaisuus, maaseutuasuminen, varhaiskasvatus, opetus ja lähikoulu, liikennepalvelut ja koulukuljetukset, kirjasto- ja kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä niihin liittyvät mallit ja myös yhteistyö julkisen-, yksityisen ja kansalaistoiminnan välillä. Lisäksi verkostohankkeen tehtävänä on hyvien käytäntöjen välittäminen.

Verkostohanke on valtakunnallinen maaseudun tutkimus- ja kehittämishanke, joka rahoitetaan valtion talousarvion maaseudun kehittämisen momentilta 30.10.63. Hankerahoitusta on haettavissa noin 100 000 euroa vuosittain ja vuosille 2021, 2022 ja 2023.

Määrärahoilla rahoitetaan hanketta, joka tukee

 • maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 toteuttamista
 • maaseutupolitiikan neuvoston MANEn tehtävien toteuttamista
 • Saaristo- ja vesistöalueiden valtakunnallinen kehittämisohjelman vuosille 2020-2023 toteuttamista
 • saaristoasiain neuvottelukunnan SANK:n tehtävien toteuttamista.

Hankkeessa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Hanke tulee olla valtakunnallinen ja maaseutu- sekä saaristopoliittisesti merkittävä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita. Maa- ja metsätalousministeriö käyttää kaikissa tutkimushankkeissa pääsääntöisesti kokonaiskustannusmallia, joten hakemukset on syytä tehdä sen rahoitusmallin mukaan.

Yksi hanke rahoitetaan.

Hankehakemuksen voi jättää 31.8. klo 16.15 saakka maa- ja metsätalousministeriön sähköisen hakujärjestelmän kautta (hankerahoitus.fi).

Lisätietoa

 • Husberg, Antonia

  National Rural Policy: duties of acting secretary general, communication and research and development

  Email address: etunimi.sukunimi@mmm.fi
  Phone number: +358 (0)295 16 2033

  Producer-in-chief of the Finnish National Rural Parliament 2021

 • Auri, Elina

  Pääsihteeri

  Email address: elina.auri@mmm.fi
  Phone number: 0400 744 900