Harvaan asutun maaseudun työryhmä linjaa seuraavaksi luonnonvarojen kestävää käyttöä

Uutiset

Harvaan asutun maaseudun parlamentaarinen työryhmä kokoontui 26.9.2018. Kokouksen teemana oli erätalous, luontomatkailu, elintarvikevienti, hajautettu energiantuotanto ja puuraaka-aineen jatkojalostus harvaan asutulla maaseudulla.

Luontopalvelu johtaja Timo Tanninen Metsähallituksesta kertoi kansallispuistojen kävijämäärien tuplaantuneen 10 vuoden aikana ollen tällä hetkellä 3,1 milj. käyntiä sen sijaan rahoitus on pienentynyt.

Parlamentaarinen työryhmä keskusteli mahdollisuudesta esittää lisärahoitusta Metsähallituksen luontopalvelujen korjausvelan kattamiseksi.

Metsästyksellä ja kalastuksella on suuri merkitys harvaan asutun alueen ihmisten arjessa. Erityisen suuri merkitys on vapaalla metsästysoikeudella (metsästyslaki 8 §). Erätaloudella on myös merkittävät vaikutukset aluetalouteen kertoi erätalousjohtaja Jukka Bisi, Metsähallituksesta. Harrastajien rahan käyttö on n. 480 milj. € / vuosi ja yritystoiminnan liikevaihto n. 30,4 miljoonaa (1332 HTV). Suomessa ei ole omaa erämatkailun kehittämisohjelmaa.

Harvaan asutun maaseudun strategiassa esitetään lupakiintiömallin luomista matkailuyrittäjille. Tämä esitys sai alustavasti kannatusta parlamentaarisessa ryhmässä.

Maatilaluokan biokaasun tuotanto pitäisi nähdä aluetaloutta ja maatilan kokonaistaloutta tukevana kiertotalousinvestointina ei yksittäisenä tilakohtaisena energiainvestointina painotti toimitusjohtaja Mika Arffman, Envitecpolis Oy. Parlamentaarinen ryhmä piti tärkeänä, että hajautettujen liikennepolttoaineiden jakelua helpotetaan.

Parlamentaarinen työryhmä on jo aiemmin esittänyt, että puuvaihtoehdon selvittämisestä rakentamisessa laaditaan kansallinen suositus. Petri Heino, puurakentamisen ohjelmapäällikkö, YM:stä piti ehdotusta hyvänä. Puurakentamisen edistäminen kaupungeissa luo mahdollisuuksia harvaan asutulle maaseudulle.

Biotalousteemaa käsitellään Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategian luvussa 3.4. ”Luontoa ja raaka-ainevaroja hyödynnetään ekologisesti kestävästi” esitettyjen toimenpiteiden sekä ennakkoon ryhmän jäsenille suunnatun kyselyn toimenpide-ehdotusten mukaan. Aiheesta käytiin myös ennakkoon keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Kokouksen tavoitteena oli löytää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia aiheeseen liittyen. Ehdotukset lähtevät työryhmän jäsenille kommenteille ja poliittisten ryhmien käsittelyyn. Toimenpiteet hyväksytään 17.10. pidettävässä kokouksessa, jonka jälkeen niistä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja:

varapuheenjohtaja Tytti Määttä, puh. 044 7255 220

erityisasiantuntija Tarja Lukkari, puh. 0400 372 082

 • Määttä, Tytti

  Puheenjohtaja, Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkosto / Kuhmon kaupunginjohtaja

  Email address: etunimi.sukunimi@kuhmo.fi
  Phone number: +358 (0)44 725 5220
 • Lukkari, Tarja

  Erityisasiantuntija, Harvaan asutun maaseudun verkosto (HAMA) / Kajaanin ammattikorkeakoulu

  Email address: etunimi.sukunimi@kamk.fi
  Phone number: +358 (0)400 372 082

  Harvaan asuttu maaseutu, kylien kehittäminen, kunta-kylä -yhteistyö, yhteisöllinen kehittäminen.