Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä vaatii laajakaistaliittymän vähimmäisnopeuden merkittävää nostamista

Työryhmä on yksimielinen asiassa: On koko maan edun mukaista vauhdittaa nopean, symmetrisen ja tasalaatuisen tietoliikenneinfran rakentamista. Vain näin voidaan luoda yhdenvertaiset puitteet asua ja yrittää koko maassa.

Parlamentaarinen työryhmä vaatii Nopea laajakaista -hankkeen jatkumista vähintään vuoden 2020 loppuun saakka.

Nopean laajakaistaverkon rakentamista tulee jatkaa myös seuraavalla EU-ohjelmakaudella, mikä tulee huomioida sen valmistelussa, työryhmä korostaa.

Parlamentaarinen työryhmä kokoontui 7.2. keskustelemaan digitalisaatioon sekä muuhun yhteiskunnan infrastruktuuriin liittyvistä keskeisistä kysymyksistä kuten alempiasteisen tieverkon kunnossapidosta ja talvihoidosta, jotka vaikuttavat keskeisesti harvaan asutun maaseudun toimintaympäristöön.

Parlamentaarinen työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 4.4., jolloin infraan liittyvät toimenpide-ehdotukset hyväksytään lopullisesti ja julkistetaan.

Harvaan asutun maaseudun elinkeinoihin ja yrittämisen mahdollisuuksiin liittyvät asiat ovat parlamentaarisen ryhmän asialistalla 25.4. pidettävässä kokouksessa.

Lisätietoa:

Anne Kalmari
Kansanedustaja , Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän pj.
p. +358 (0)50 512 2084

Tytti Määttä
Kuhmon kaupunginjohtaja, Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän vpj.
p. +358 (0)44 725 5220