Harvaan asuttu maaseutu - mahdollisuuksia täynnä. Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017-2020

Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategian 2017-2020 tavoitteena on ensiksi antaa realistinen kuva harvaan asutun maaseudun tilasta ja tulevaisuudesta sekä sen erityisolosuhteista. Toiseksi sen tavoitteena on kuvata niitä toimenpiteitä, joilla harvaan asutun maaseudun potentiaali saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä.

Alue kattaa 68 prosenttia Suomen pinta-alasta, mutta siellä asuu alle 6 prosenttia väestöstä. Siellä sijaitsee valtaosa Suomen biotalouden ja kaivosteollisuuden raaka-aineista ja sieltä löytyy valmiiksi rakennettua infrastruktuuria. Väestön vähenemisestä ja ikääntymisestä huolimatta alueella on osaavia aktiivisia kyläyhteisöjä ja ihmisiä. Vapaa-ajan asukkaat lisäävät alueen väestön määrää kausiluonteisesti ja siten parantavat myös palvelujen tarjontaa.

Politiikkatoimenpiteet vaikuttavat voimakkaimmin harvaan asutulla maaseudulla. Alueen erityisolosuhteet tuleekin huomioida vielä keskeneräisissä sote- ja maakuntauudistuksissa, sillä niillä tulee olemaan suuri vaikutus alueen hyvinvointiin ja palvelujen saavutettavuuteen. Harvaan asutun maaseudun tulevaisuuden kuvana on hajautunut biotalous, mikä tarkoittaa mm. jalostustoiminnan kehittämistä lähellä raaka-ainevaroja sekä lähienergiaan ja lähiruokaan perustuvan toiminnan kasvua. Kunnossa oleva infrastruktuuri, erityisesti tie- ja tietoliikenne, on alueen elinkeinotoiminnan ja siellä asumisen ja vapaa-ajanvieton perusedellytys.

Kehittämisstrategia tarjoaa tarkempaa ja päivitettyä tietoa harvaan asutun maaseudun olosuhteista. Strategiaan on koottu keskeisimmät toimenpiteet, joiden kautta harvaan asutun maaseudun potentiaali saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä. Strategiassa on toimenpiteitä (1) uudistuvaan, innovatiiviseen ja verkottuneeseen yritystoimintaan, (2) luontoon ja raaka-ainevarojen ekologiseen hyödyntämiseen, (3) palveluihin sekä (4) infrastruktuuriin ja maankäyttöön liittyen. Keskeisenä toimenpiteenä on harvaan asutun maaseudun brändäys asumisen ja yrittämisen paikkana. Strategian on laatinut Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) harvaan asutun maaseudun verkoston laaja asiantuntijaryhmä, erityisasiantuntija Tarja Lukkarin johdolla, yhteistyössä MANEn muiden verkostojen erityisasiantuntijoiden ja MANEn jäsenten kanssa.

Strategia hyväksyttiin Maaseutupolitiikan neuvoston kokouksessa 20.12.2016. ja julkistettiin maaliskuussa 2017.

 • Lukkari, Tarja

  Erityisasiantuntija, Harvaan asutun maaseudun verkosto (HAMA) / Kajaanin ammattikorkeakoulu

  Email address: etunimi.sukunimi@kamk.fi
  Phone number: +358 (0)400 372 082

  Harvaan asuttu maaseutu, kylien kehittäminen, kunta-kylä -yhteistyö, yhteisöllinen kehittäminen.

 • Karppinen, Veli-Matti

  Kehittämisasiantuntija, Harvaan asutun maaseudun verkosto (HAMA) / Kainuun Nuotta ry

  Phone number: +358 (0)40 585 3645

  Kylien kehittäminen, yhteisöllinen kehittäminen, yhteiskunnallinen yrittäjyys, työllisyyden hoito, verkoston viestinnän kehittäminen.