HAMA lausunto: Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Maaseutupolitiikan Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkosto on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

HAMA-verkosto esittää lausunnossaan, että laissa huolehdittaisiin siitä, että tulevat maakunnat turvaavat palvelut myös harvaan asutulla maaseudulla. Verkosto korostaa seuraavien asioiden tärkeyttä

 • lain valmistelussa ja sen toteutuksessa maakunnissa hyödynnetään maaseudun vaikutusten arviointi -menetelmää,
 • palvelut toteutetaan uusia palveluinnovaatioita hyödyntäen asiakkaan lähellä,
 • korvataan harvaan asutulla maaseudulla asuville asiakkaille mahdolliset keskusalueita korkeammat kustannukset tai palvelujen saavutettavuudesta aiheutuvat kustannukset,
 • mahdollistetaan palveluinnovaatioiden syntyminen ja jo olemassa olevien hyvien käytäntöjen toteuttaminen,
 • mahdollistetaan myös pienempien palvelutuottajien (paikalliset yritykset, järjestöt) osallistuminen palvelutuotantoon laatimalla palvelutuottajille sopivat kriteerit ja
 • harvaan asutun maaseudun terveydenhuollon palveluita tarkastellaan kokonaisuutena

HAMA-verkosto toteaa perusteluissaan, että "harvaan asutuilla alueilla ei välttämättä ole toimivia markkinoita eikä siten synny valinnanmahdollisuuksia palveluntarjoajien puutteen vuoksi". Verkosto painottaa pienten yritysten toiminnan mahdollistamista.

Verkosto huomauttaa, että "matkakustannusten korvaus vain lähimpään sosiaali- ja terveyskeskukseen asettaa kuntalaiset eriarvoiseen asemaan".

Työterveyshuollon käsittely irrallisena sote-kokonaisuudesta on ongelmallista, katsoo HAMA-verkosto. Uhkana on, että työnantajien ja alueen yritysten kustannukset kasvavat.

Digitaalisuuden mukanaan tuomien mahdollisuuksien ohella tulee säilyttää ja levittää harvaan asutuille alueille kehitettyjä ja alueilla jo nyt käytössä olevia toimintamalleja, HAMA-verkosto korostaa. Verkosto muistuttaa myös siitä, että digitalaiset toimintamallit edellyttävät toimivia tietoverkkoja ja osaamista niiden hyödyntämiseen.

"Palveluinnovaatioiden merkitystä tulee myös pystyä arvioimaan, mihin tarvitaan tavoitteita, mittareita, tunnuslukuja ja indikaattoreita", verkosto huomauttaa lausunnossaan.

Lue HAMA-verkoston lausunto kokonaisuudessaan alta:

 • Määttä, Tytti

  Puheenjohtaja, Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkosto / Kuhmon kaupunginjohtaja

  Email address: etunimi.sukunimi@kuhmo.fi
  Phone number: +358 (0)44 725 5220
 • Lukkari, Tarja

  Erityisasiantuntija, Harvaan asutun maaseudun verkosto (HAMA) / Kajaanin ammattikorkeakoulu

  Email address: etunimi.sukunimi@kamk.fi
  Phone number: +358 (0)400 372 082

  Harvaan asuttu maaseutu, kylien kehittäminen, kunta-kylä -yhteistyö, yhteisöllinen kehittäminen.