Hållbarhetsveckan samlar lokala aktiviteter och diskussioner runt om i landet

Hållbarhetsveckan belyser konkreta åtgärder för en hållbar framtid. Syftet med evenemangsveckan är att synliggöra lokalt framtidsarbete, särskilt på landsbygden. Evenemangsveckan startar måndag 26.9 och samlar framtidsskapare från hela Finland.

Evenemangsveckan fortsätter och är en del av den bredare europeiska veckan för hållbar utveckling och tar temat hållbar utveckling till det dagliga arbetet. Under veckan kommer information och erfarenheter att delas och fler aktörer kommer att inspireras till att vara med och skapa en hållbar framtid. Att lyfta fram temat just nu är särskilt viktigt. Evenemangen omfattar naturvård, hantverks- och reparationsverkstäder, verksamhet med anknytning till livsmedel och jordbruksmetoder samt diskussioner om byarnas och landsbygdskommunernas roll i hållbarhetsomställning. Gemensamt för veckans evenemang är entusiasmen och viljan att agera, man vill lära sig och inspirera både lokalt och bredare.

Hållbarhetsveckan är att lyfta fram landsbygdsbornas och samhällenas roll och möjligheter för en hållbar framtid. Evenemangsveckans öppningsseminarium i Virmo (Mynämäki) måndagen den 25.9 fokuserar på den lokala verksamhetens och särskilt civilsamhällenas roll i arbetet för en mer hållbar framtid.

– Även om miljökriser och hållbarhetsomställningen är omfattande globala fenomen är de också kopplade till verksamheter och aktörer på lokal nivå. Hållbar livsstil inkluderar också vardagliga handlingar som påverkas av kultur, seder och attityder. Samfund och organisationer av olika storlek har potential att främja en mer hållbar praxis och uppmuntra människor att tänka på ett nytt sätt, säger Simo Rissanen, specialsakkunnig vid SOSTE från Finlands social- och hälsovårdsförbund.

-Samtidigt är det viktigt att människors vardagliga behov, önskemål och bekymmer hörs när nationella och internationella lösningar planeras. Detta arbete kräver civilsamhällets röst, tillägger Rissanen.

Syftet med Hållbarhetsveckan är att lyfta fram landsbygdsområdenas potential, särskilt för en hållbar framtid. Hållbarhetsveckan kan användas för att dela information om bra lösningar och hjälpa aktörer att identifiera sin egen roll i hållbarhetsomställningen.

Lokala förhållanden, behov och möjligheter samt identifieringen och beaktandet av dem i politiken och utvecklingen ligger till grund för den nationella landsbygdspolitiken. Hållbar utveckling genomsyrar det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet, inom vilken evenemangsveckan förverkligas.

– Hållbarhetsveckan främjar möjligheterna till hållbara lösningar i vardagen för landsbygdens invånare och samhällen. Syftet är att synliggöra landsbygdens hållbara utveckling både till förmån för invånarna och för en bredare uppföljning, säger Nora Backlund, landsbygdspolitisk specialsakkunnig för Hållbarhetsveckan- nätverket.

Tilläggsuppgifter