Hae hankerahoitusta ja ole mukana vaikuttamassa tulevaisuuden maaseutupolitiikkaan!

Nyt on mahdollisuus olla mukana toteuttamassa kansallista maaseutupolitiikkaa! Rahoitushaku on parhaillaan käynnissä ja verkostohankkeita haetaan teemoilla ”uudet työn ja yrittäjyyden mahdollisuudet maaseudulla”, ”hyvän elämän edellytysten varmistaminen” ja ”nuoret ja maaseudun uusi paikkaseksikkyys”. Tulkaa mukaan! Tuokaa esille oman organisaationne asiantuntemusta ja rakentakaa valtakunnallinen asiantuntijaverkosto – oma unelmatiimi – tärkeiden maaseututeemojen ympärille.

Maaseutupolitiikan verkostohankkeet ovat valtakunnallisia maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hankkeet toimivat valtioneuvoston asettaman maaseutupolitiikan neuvoston alaisuudessa ja toteuttavat neuvostolle asetettuja tehtäviä, erityisesti Ajassa uudistuva maaseutu - maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 toimenpiteitä. Verkostohankkeita haetaan vuosille 2021-2023.

Mukaan voivat hakea esimerkiksi tutkimuslaitokset, yhdistykset ja myös viranomaiset – kootkaa oma maaseutupoliittinen konsortionne: haku on käynnissä maanantaihin 14.6.2021 klo 16:15 saakka!

Haussa maaseutupoliittiset verkostohankkeet vuosille 2021-2023

Maaseutupolitiikan temaattisia verkostohankkeita rahoitetaan yksi jokaisesta haettavissa olevasta painopisteestä:

 • Uudet työn ja yrittäjyyden mahdollisuudet maaseudulla
 • Hyvän elämän edellytysten varmistaminen [maaseutualueilla]
 • Nuoret ja maaseudun uusi paikkaseksikkyys / Unga och landsbygdens nya dragningskraft (kaksikielinen verkostohanke, joka toimii horisontaalisena verkostona)

Verkostohankkeita rahoitetaan maaseudun kehittämisen momentilta (mom. 30.10.63). Haettavissa on vuodelle 2021 yhteensä noin 400 000 euroa ja vuosille 2022 ja 2023 noin 450 000 euroa. Maaseutupolitiikan temaattiset verkostohankkeet haetaan ja päätetään kolmeksi vuodeksi budjettiehdoin, mikä tarkoittaa, että määrärahaan liittyvät mahdolliset muutokset vaikuttavat verkostohankkeen rahoitukseen. Rahoituspäätöksen tekee maa- ja metsätalousministeriö maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän arvioinnin ja esityksen pohjalta. Rahoitettavien verkostohankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita. Hankkeissa tulee painottaa tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta.

Hankesuunnitelman laadintaa varten saa pyynnöstä Ajassa uudistuva maaseutu – maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 maa- ja metsätalousministeriöstä. Yhteystiedot alla.

Lisähaussa myös valtakunnallinen maaseudun tutkimus- ja kehittämishanke teemassa maaseudun kestävä tietotalous

Vuoden 2021 valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden teemasta ”maaseudun kestävä tietotalous – suunnat, vaihtoehdot ja kehittymisen edellytys” toteutetaan myös lisähaku. Haettavissa on 80 000 euroa ja hankehaun kautta rahoitetaan yksi hanke. Rahoitushaku päättyy 14.6. klo 16.15.

Tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi maaseutujen voimavarojen kestävästä hyödyntämisestä ja niiden paikallis- ja aluetaloudellisen lisäarvon mahdollistavista kehittämistoimista ja ohjauskeinoista. Keskeisinä kysymyksinä lisähaussa on:

 • Mitä vaikutuksia monipaikkaisuudella ja paikkariippumattomuuden kehityksellä on maaseudun kestävään tietotalouteen?
 • Millä ohjauskeinoilla voidaan vahvistaa monipaikkaisen yrittäjyyden mahdollisuuksia maaseutualueilla?

Hankkeessa tulee myös tarkastella koulutuksen ja työelämän sukupuolisegregaatiota sekä uuden työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksia, edellytyksiä ja ohjauskeinoja nuorten näkökulmasta.

Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita. Hankkeessa tulee painottaa tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta.

Tule mukaan toteuttamaan maaseutupolitiikkaa ja täytä hakulomake verkossa 14.6. mennessä

Molempiin hakuihin haetaan rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön sähköisellä alustalla. Kukin tutkimuskonsortio laatii yhteisen hankesuunnitelman ja yhteisen hakemuksen. Hakuaika päättyy 14.6.2021 klo 16:15.

Siirry tästä menettelytapakirjeeseen, josta löytyy tarkempaa tietoa hankkeiden tehtävistä ja painopisteistä sekä tavoitteista. Luethan menettelytapakirjeen huolellisesti.

Yhteystiedot

 • Husberg, Antonia

  National Rural Policy: duties of acting secretary general, communication and research and development

  Email address: etunimi.sukunimi@mmm.fi
  Phone number: +358 (0)295 16 2033

  Producer-in-chief of the Finnish National Rural Parliament 2021