Arviointitulokset lasten oikeuksien toteutumisesta peruskoululakkautuksissa sekä lakkautusten vaikutuksista alueiden elinvoimaan julkistetaan 30.11. Kunta.tv-kanavalla

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut maaseutu- ja saaristoalueilla asuvien lasten sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista peruskoululakkautuksissa sekä lakkautusten vaikutuksia alueiden elinvoimaan. Tervetuloa kuulemaan arvioinnin tuloksia Kunta.tv-kanavalle 30.11. klo 13.30-16.30.

Karvin toteuttamassa riippumattomassa arvioinnissa on tutkittu, miten peruskoulujen lakkautukset vaikuttavat maaseutu- ja saaristoalueilla lasten yhdenvertaiseen ja laadukkaaseen perusopetukseen sekä terveeseen kasvuun, hyvinvointiin, leikkiin ja vapaa-aikaan. Nämä kaikki osa-alueet ovat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa vahvistettuja lapsen oikeuksia. Arvioinnissa on tarkasteltu myös, mitä kouluverkon harveneminen merkitsee alueiden taloudellisen kehittymiselle ja vetovoimalle.

Julkistamistilaisuudessa esitellään arvioinnin keskeisiä tuloksia ja suosituksia sekä käydään niistä keskustelua. Tilaisuudessa kuullaan Karvin asiantuntijoiden lisäksi muun muassa arviointiryhmän jäseniä ja kuntatason toimijoita. Tilaisuuden ohjelma ja puhujat ovat nähtävillä Karvin nettisivuilla.

Arvioinnin on tilannut maaseutupolitiikan neuvosto, saaristoasiain neuvottelukunta ja lapsiasiavaltuutetun toimisto. Arviointi kohdistuu laajaan aiheeseen, josta ei ole aiemmin tehty kansallisen tason arviointia. Arviointi on toteutettu aikavälillä 09/2021–11/2022.

Tiedote arviointitutkimuksen käynnistymisestä on luettavissa maaseutupolitiikka.fi:ssä.

Lisätiedot

  • Pusa, Aino-Maria

    Asiantuntija, Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvi

    Email address: etunimi.sukunimi@karvi.fi
  • Tantarimäki, Sami

    Suunnittelija, Turun yliopiston Brahea-keskus

    Kirjoittaja on suunnittelija, FT, Turun yliopiston Brahea-keskuksessa. Hän osallistuu MANEn Osaaminen ja työllisyys -verkoston toimintaan ja toimii Suomen Kylät ry:n ja Varsinais-Suomen kylät ry:n hallituksissa.