Hyvä elämä Pirkanmaalla

Hyvä elämä maaseudulla Pirkanmaalla -tilaisuus järjestettiin Juhla Navetassa Valkeakosken Sääksmäellä 26.10.2023.

Pirkanmaalla keskusteltiin maakunnassa tärkeäksi koetuista teemoista seuraavien otsikoiden alla kolmessa eri dialogipöydässä: 1) huoltovarmuus, 2) maaseudun ilmastorooli ja energiamurros, sekä 3) monipaikkainen Pirkanmaa - monen paikan Pirkanmaa. Keskustelemassa oli moniääninen joukko henkilöitä erilaisilla taustoilla maakunnasta, jolloin saimme aikaan erittäin mielenkiintoisia ja ahaa-elämyksiä herättäviä keskusteluja.

Keskustelun pohjalta hyvän elämän edellytyksenä Pirkanmaalla ovat seuraavat tekijät:

  • Henkisen resilienssin vahvistaminen tiedonsaannin, kommunikaation ja yhteisöllisyyden avulla myös ilman tietoliikennettä: ennalta sovitut kyläradiot, kylätalot ja kohtaamispaikat
  • Nuorten osallisuus ilmastoteoissa on Pirkanmaalaisen maaseudun vahvuus näkyen mm. opinnäytetöissä, yrittäjyydessä, työuralla ja vaikuttamisessa
  • Monipaikkaisuus luo kiintymispinnan Pirkanmaan moniin paikkoihin ja mahdollistaa "sekä että" asumisen "joko tai" asumisen sijaan. Pirkanmaa tarvitsee vision, johon koko maakunta on sitoutunut.
Keskustelujen tärkeimmistä viesteistä koottiin huoneentaulu.

Pirkanmaa sijaitsee strategisesti hyvin keskeisellä sijainnilla Suomessa monelta kantilta katsoessa. Sinne on helppo tulla, siellä on helppo elää ja yritystoiminta on monimuotoista. Keskusteluissa kuitenkin kävi ilmi paikallisten ajatellen maakuntaansa kehä-ajattelun kautta - ytimessä olevan vilkkaan kaupungin, tämän ympärillä sijaiten kasvavia ja menestyviä alueita sekä viimeisenä ulkolaidalla olevat hitaammalla kehityksellä hyrräävät kunnat ja kaupungit. Kaikesta tästä huolimatta huolet, kehityskohdat sekä ilon aiheet tuntuivat olevan kaikilla yhteisiä.

Huoltovarmuus ei nimittäin puhututta ainoastaan mediassa, vaan myös Voipaalassa. Sitä pohdittiin monesta eri vinkkelistä erilaisten sidosryhmien edustajien kesken. Niin ajatuksia kuin mahdollisia keinoja tavoitteiden toteutukseen virtasi solkenaan. Todettiin tarpeelliseksi varmistaa kriittisten toimintojen toimivuus kriisitilanteissa maaseutualueilla, näitä ovat esimerkiksi vesi- ja ruokahuolto, liikkuminen sekä tiedonkulku. Tärkeää olisi myös kartoittaa paikalliset resurssit sekä materiaalit alueellisen riskiarvion riskien pohjalta, sekä priorisoida ruoan, liikkumisen ja energian ensisijaisuus kriisitilanteita ajatellen.

Muita tilaisuudessa nousseita tärkeitä pohdintoja olivat nuorien sitouttaminen kestävien ilmastoratkaisujen ajattelunmalliin. Keskustelijat olivat yksimielisiä nuorten olevan valveutuneempia toimimaan luonnon hyväksi ja tätä haluttiin kannustaa. Yhtenä keinona nähtiin esimerkiksi korkeakouluopintojen lopputyön aiheiden sopivan teemaan ja näistä opiskelijoille maksaminen.

Kuten aikaisemmin tekstistä on jo käynyt ilmi, on Pirkanmaa keskeisellä sijainnilla ja tämä luo idylliset olosuhteen monipaikkaisuuteen moneen suuntaan sekä monien eri syiden perässä. Maakunnassa toivotaan visiota, johon saataisiin sitoutettua kaikki alueen kunnat ja kaupungit luoden tästä todellisen monipaikkaisuus-idyllin. Kaikkien liittymäpintojen tulee olla kunnossa, että pirkanmaalaiset voivat elää jouhevaa monipaikkaista elämää.

Tuomas Kuhmonen luennoimassa maaseudun tulevaisuudesta.