Hyvä elämä Etelä-Pohjanmaalla

Hyvä elämä maaseudulla -tilaisuus järjestettiin Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa Lapualla 30.10.2023.

Etelä-Pohjanmaan tilaisuutta viriteltiin televisiosta tutun sujuvasanaisen ja valovoimaisen Hannu-Pekka "HP" Parviaisen johdolla. Hän muistutti tilaisuuden osallistujia eteläpohjalaisesta asenteesta, sekä rohkeuden tärkeydestä. Virittely teki tehtävänsä ja herätti osallistujat jo aikaisessa vaiheessa päivää haastamaan sekä keskustelemaan maakunnassa merkittävistä aiheista.

Etelä-Pohjanmaan tärkeäksi valikoituneet teemat ja niiden dialogipöytien keskustelun jälkeiset ajatukset olivat:

1. Ruokaprovinssi

Etelä-Pohjanmaan ruokaprovinssi tarjoaa yhteistyön mahdollisuuksia koko Suomelle ja maailmanlaajuisesti, tuoden esille ruoka-alan innovaatiot ja kestävät ratkaisut ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Osaavan työvoiman pula ratkaistaan mediaseksikkäällä nuorille suunnatulla viestintäkampanjalla.

Dialogipöydässä keskusteltiin tämän tärkeimmän noston lisäksi myös alkutuotannon tärkeydestä sekä sen merkityksestä ruokajärjestelmän toimivuudelle ympäri Suomen maan kuin maailmanlaajuisestikin nyt ja tulevaisuudessa. Ruoka-alan innovaatiot ja kestävät ratkaisut ilmastonmuutoksen torjumiseksi nousivat kriittisiksi keskustelun aiheiksi.

2. Koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen sekä työvoiman saatavuus

Me pidämme nuoresta ja aikuisesta huolta - jokaiselle löytyy polku opiskeluun, itsensä kehittämiseen ja työllistymiseen.

Keskustelun teemasanoiksi nousivat "yhteistyö", "polku-ajattelu", "kotiseutukaipuu", "korkea koulutustaso" sekä "rohkeus". Todettiin tärkeäksi tehdä yhteistyötä monien eri sidosryhmien välillä maakunnan potentiaalin hukkumisen minimoimiseksi. Myös rohkeus tehdä asioita ennakoiden toisin ja asenneongelmien korjaaminen voisi kannustaa opiskelijoita niin Suomesta kuin ulkomailta jäämään Etelä-Pohjanmaalle töihin vielä opintojen päättymisen jälkeen.

3. Kotiseutu työntö- ja vetovoimatekijänä

Yhteisöllinen ja ystävällinen Etelä-Pohjanmaa. Jokainen saa elää turvallisesti omana itsenään.

Kotiseutu-dialogipöydässä käytiin eteläpohjalaiseen tapaan suorapuheista keskustelua oman maakunnan työntö- ja vetovoimatekijöistä. Muiksi tärkeiksi asioiksi pöydässä nousi muun muassa tuttu murre, avara maisema ja matala hierarkia. Menneisyydessä ei kuitenkaan haluta elää, uudistuminen perinteitä, juuria ja jokaista kuunnellen sekä kunnioittaen nousi olennaiseksi teemaksi. 

Tilaisuuden ohjelman