Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden hanketreffit

Maaseutupolitiikka

Tervetuloa jakamaan ja kuulemaan tuoretta ja tutkittua tietoa maaseutupolitiikan hanketreffeille!

Mitkä ovat kestävän tietotalouden suunnat, vaihtoehdot ja kehittymisen edellytykset maaseutualueilla? Miltä näyttävät julkisten rahavirtojen kohdentuminen maaseutu- ja kaupunkialueille, miltä näyttää nykytila ja mitä tutkitaan tällä hetkellä? Mitä ympäristöoikeudenmukaisuus tarkoittaa maaseudulla - ja onko kokemus ja käsite yhdistettävissä lainsäädäntöön, hallintaan ja politiikan tekemiseen, kun kyseessä on vihreä siirtymä?

Hanketreffien tavoitteena on välittää tietoa, käydä keskustelua ja löytää synergioita – tervetuloa päivittämään maaseututietosi!

Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) hankehaun kautta rahoitetuista valtakunnallisista maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeista kuullaan tuloksia ja tilannekatsauksia. Hanketreffien aamupäivällä kuullaan tuloksia vuonna 2021 ja 2022 rahoitetuista hankkeista, iltapäivällä on puolestaan luvassa maistiaisia tulevasta tiedosta, eli saamme katsauksen meneillä oleviin, vuonna 2022 rahoitettuihin hankkeisiin.

Hankkeet on rahoitettu maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä ja MANEn hankeryhmän esityksestä ja rahoituslähde on Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera).

Hanketreffit on tarkoitettu tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttajille sekä MANEn, MANE sihteeristön sekä verkostojen jäsenille, jotka toivotamme tervetulleiksi kuuntelemaan, kysymään ja keskustelemaan hankkeiden toteuttajien kanssa. Tervetulleita ovat tietysti myös muut uutta tietoa janoavat. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon!

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ohjelma:

klo 10.00 Avaussanat ja aloitus, Sami Tantarimäki, MANE/MMM

Hanke-esittelyt ja Q&A (15 + 5 min). Laajempi keskustelu lounaan jälkeen, päivän lopuksi.

Vuonna 2021 rahoitetut: katsaus tuloksiin ja politiikkasuosituksiin

klo 10.10 Järkevä – Järjestökenttä tietotalousosaamisen välittäjänä maaseudulla (-30.9.2022), Turun yliopiston Brahea-keskus, Johanna Aaltonen ja Hanna Vuohelainen (TIEKE ry)

klo 10.30 UUTTU ja MATTI – MDI Public Oy, Sari Rannanpää

UUTTU– Uuden työn ja mahdollisuudet maaseudulla naisten näkökulmasta (-30.9.2022)

MATTI – Monipaikkaisuus, paikkariippumattomuus ja maaseudun tietotalous (-31.3.2023)

klo 11.00 MAASTIETA – Maaseudun kestävyysmurroksen talous – tietotalouden suunnat, vaihtoehdot ja kehittymisen edellytykset (-31.1.2023), Luonnonvarakeskus (LUKE), Hilkka Vihinen

klo 11.20 TIETOMAA UUDISTAA – Älykkään ja kestävän tietointensiivisen talouden ohjaus Suomen maaseutualueilla (-31.3.2023), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Kirsi Purhonen

klo 11.30 Lounastunti

Vuoden 2022 rahoitetut: mitä tehdään, missä vaiheessa mennään?

klo 12.30 PAALI – Paikkariippumaton arvonluonti maaseudun ilmiönä (-31.5.2023). MDI Public Oy, Samuli Manu

klo 12.50 YHYKE – Yhteistä ja yksityistä hyvää. Tutkimus luonnonvaroihin liittyvistä oikeudenmukaisuuksista ja niiden yhteensovittamisesta maaseudulla (-30.10.2023). Itä-Suomen yliopisto, Tuija Mononen ja Johanna Leino

klo 13.05 KOKOMAA – Konflikteista kohti oikeudenmukaista siirtymää maaseudun elinkeinoissa ja luonnonvarojen hallinnassa (-31.12.2023). Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE), Mikko Weckroth

klo 13.20 RAVIT – Julkisten rahavirtojen kohdentuminen maaseutu- kaupunkialueille (-31.7.2024), Itä-Suomen yliopisto, Olli Lehtonen

klo 13:35 Keskustelua esitysten pohjalta, mitä ajatuksia esitykset herättivät?

klo 14:00 Lopetus