Toteutuvatko lasten oikeudet koulujen lakkautuksissa, mitkä ovat kouluverkkomuutoksien elinvoimavaikutukset maaseutu- ja saaristoalueilla? – Arvioinnin julkistamistilaisuus

Maaseutupolitiikka, Saaristopolitiikka

Tervetuloa kuulemaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tuloksia koskien maaseutu- ja saaristoalueilla asuvien lasten sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista peruskoululakkautuksissa sekä lakkautusten vaikutuksia alueiden elinvoimaan -arviointia.

Karvi toteutti maaseutupolitiikan neuvoston (MANE), saaristoasiain neuvottelukunnan (SANK) sekä lapsiasiavaltuutetun toimiston tilaaman arvioinnin aikavälillä 09/2021–11/2022.

Nyt järjestettävässä tilaisuudessa esitellään arvioinnin keskeisiä tuloksia ja suosituksia sekä käydään keskustelua näistä teemoista. Tilaisuudessa kuullaan Karvin asiantuntijoiden lisäksi muun muassa arviointiryhmän jäseniä, kuntatason toimijoita ja järjestökentän edustajia. Ohjelma ja keskustelijat tarkentuvat alle tilaisuuden lähestyessä!

Aika: keskiviikko 30.11.2022 klo 13.30–16.30

Paikka: KuntaTV:n lähetys

Ohjelma:

13.30 – Avaussanat, Karvin johtaja Harri Peltoniemi

13.35 – Tilaajan alkusanat

13.40 – Keskeiset tulokset ja asiantuntijoiden kommentit, Karvin projektipäällikkö Mari Räkköläinen, arviointiryhmän jäsenet

14.25 – Keskustelu I: Maaseutu- ja saaristoalueella asuvien lasten ja nuorten sivistyksellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutuminen – mikä on tilanne, mitä pitäisi tehdä?

15.20 – Tauko

15.30 – Keskustelu II: Kouluverkkomuutosten vaikutus maaseutu- ja saaristokuntien elinvoimaan – mitä tapahtuu kunnissa?

16.25 – Kiitokset ja loppusanat

Tilaisuudessa keskustelua voidaan käydä sekä suomeksi että ruotsiksi

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen viimeistään 29.11.2022 tämän linkin kautta (Webropol).