Kestävän kehityksen viikko – Hållbarhetsveckan

Maaseutupolitiikka

Kestävän kehityksen viikko on vuosittainen tapahtumaviikko joka edistää maaseudun toimijoiden osallisuutta kestävyyssiirtymässä.

Kestävän kehityksen viikko tarjoaa konkreettisen mallin osittaisena ratkaisuna siirtymiseen kestävään yhteiskuntaan. Osallisuus ja yhteisöllisyys on tärkeää ja osa kestävän kehityksen viikon perusajatusta. Yhdessä luodaan vahva kestävyysbrändi maaseudulle.

Kestävän kehityksen viikko tuo esiin hyviä esimerkkejä maaseutualueiden kestävistä ratkaisuista. Edistetään yhdessä maaseudun asukkaiden tietoisuutta ja mahdollisuutta tehdä arjen kestäviä valintoja paikallisesti.

Tulkaa mukaan!

  1. Miettikää, mitä voitte järjestää, joka koskee joko sosiaalista, taloudellista tai ekologista kestävyyttä.
  2. Suunnitelkaa tapahtuman kestävän kehityksen viikkolle.
  3. Miettikää kumppaneita ja kohderyhmää.
  4. Varatkaa mahdolliset luennoitsijat ja tilat.
  5. Rekisteröikää tapahtumanne osoitteessa kestavankehityksenviikko.fi
  • Osallistuminen on ilmaista (oman tapahtuman kuluista kukin järjestäjää vastaa itse).
  • Tapahtumanne markkinoidaan osana suurempaa kokonaisuuttta muiden kestävien toimintojen kanssa, mutta suunnittele, jos tarvitset omia panoksia tietyn kohderyhmän saavuttamiseksi.
  • Mikään toiminta ei ole liian pientä.

Kestävän kehityksen viikko on areena, jossa maaseudun toimijoiden vastuullisuustyö tuodaan näkyväksi ja käydään keskustelua alueen kestävyyskysymyksistä. Kestävän kehityksen viikko on vuosittainen tapahtumaviikko, joka järjestetään v.39.

Kestävän kehityksen viikko toimii välineenä maaseutupoliittisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa, mutta samalla se on myös väline maaseutupolitiikan lähentämiseksi maaseutualueisiin.

Lisätietoja