Järkevä maaseutu -työpaja: Digiosaaminen järjestötoimintaa edistämässä

Maaseutupolitiikka

Järjestöjen toiminnassa teknologian mahdollisuuksien hyödyntämiseen tarvitaan osaamista. Edellytyksiä on jo paljon, mutta lisää osaamista ja tukea tarvitaan edelleen.

Tässä Järjestökenttä tietotalousosaamisen välittäjänä maaseudulla (JÄRKEVÄ) -hankkeen verkkotyöpajassa pohditaan järjestötoimijoiden kanssa yhdessä kokemuksia, haasteita ja mahdollisuuksia, joita digiosaamiseen ja sen edistämiseen järjestöjen piirissä liittyy.

Työpajassa haemme vastauksia ja näkökulmia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaista osaamista järjestötoimijat itse tällä hetkellä eniten tarvitsevat?
  • Miten varmistetaan järjestöjen oma osaaminen? Miten ehkäisemme järjestöjen digipudokkuutta?
  • Miten tuemme jäsenistön osaamista? Millaista digitukea on jo tarjolla? Mitä on suunnitelmissa?
  • Miten löytää osaamisen kehittämisen ja digituen äärelle?
  • Millaisia yhteistyömahdollisuuksia osaamisen kehittämisessä on tunnistettu?
  • Mikä vauhdittaisi järjestöjen digikehitystä erityisesti maaseudulla?

Mukaan ovat tervetulleita niin pienten kuin suurten järjestöjen toimijat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Erityisesti toivomme mukaan toimijoita maaseudun järjestöistä.

Katso tarkemmat tapahtumatiedot ja ilmoittaudu mukaan 17.5.2022 mennessä (tieke.fi). 

Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa Järjestökenttä tietotalousosaamisen välittäjänä maaseudulla (JÄRKEVÄ) -hankkeen maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisista maaseudun tutkimus- ja kehittämishankevaroista.

Lisätiedot