Hyvä elämä Kanta-Hämeessä -tilaisuus

Maaseutupolitiikka, Hyvä elämä maaseudulla -kiertue

09:30-10:00 Kahvia, teetä, purtavaa ja tutustumista

10:00-10:20 Avaus: Hilkka Vihinen, apulaispääsihteeri, maaseutupolitiikan neuvosto (MANE)

10:20-11:10 Yhteinen viritys: Juho Haavisto, tutkija, Punctum & Studium Oy

11:10-11:30 Keskustelua ja johdattelu keskustelupöytiin: Niina Vuori, Maahenki Oy

11:30-12:30 Lounas

12:30-14:15 Dialogipöydät, fasilitaattorina Maahenki Oy

Koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen sekä työvoiman saatavuus: Minkälaisia heikkouksia ja vahvuuksia maakunnasta löytyy? Mitä pendelöinnin mukana menee ja tulee? Missä ovat työn ja opiskelun uudet mahdollisuudet? Tekijöiden vaihtuminen, tiedon siirtyminen ja elinvoiman jatkuminen? Miten kotimaista ja ulkomaisesta työvoimaa maakuntaan houkutellaan, millä toimialoilla sitä maaseudulla erityisesti kaivataan? Alustaja: Olli Haapasalo, kehittämispäällikkö, Hämeen TE-palvelut

Pendelöinti, monipaikkaisuus ja saavutettavuus: Maakunnassa lyhyet etäisyydet, mutta pitkät matkat? Mitä pendelöinnin mukana voitetaan ja hävitään? Miten liikenne-, tietoliikenne- ja puhelinyhteydet vastaavat tarpeisiin? Mistä löytyvät innovatiivisten, kestävien ja älykkäiden ratkaisujen avaimet? Alustaja: Sami Tantarimäki, erityisasiantuntija, MMM

Asuminen, palvelut ja yhteisöt: Kohtaavatko asumisen kysyntä ja tarjonta? Kansalaistoimijat ja paikallisyhteisöt toimijoina? Hyvinvointialueen palveluiden saavutettavuus? Mistä löytyvät innovatiivisten, kestävien ja älykkäiden ratkaisujen avaimet? Entä pitovoiman vahvistajat? Alustaja: Janne Tyynismaa, projektipäällikkö, MTK

14:15-14:30 Kahvitauko

14:30-14:50 Paluu hetkeksi ryhmiin

14:50-16:00 Dialogipöytien yhteinen purku ja jatkostepit

16:00-16:30 Juttelujatkot, vapaaehtoinen hetki jatkaa jutustelua