Yhteisöllisyys voimavaraksi sekä maaseudulla että kaupungeissa – viesti maakuntiin ja ministeriöihin

Innovaatioleiriläiset

Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen innovaatioleirillä syntyi vahva viesti tulevien EU-ohjelmien valmistelijoille ministeriöihin ja maakuntiin. Yhteisöllisyys on voimavara, jota ohjelmilla ja kehittämisvälineillä voidaan tukea sekä kylissä että kaupunginosissa. Leirin raportti on nyt valmistunut. Nyt on juuri oikea aika ottaa erilaiset yhteisöt mukaan tasaveroisiksi toimijoiksi valmisteluun niin maakunnissa kuin kansallisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö uutisoivat CLLD2030-innvoaatioleirin tuloksista lokakuussa 2018 (lue lisää täältä). Nyt työn tuloksista tehty raportti ja infograafi ovat kaikkien hyödynnettävissä. Raportissa pureuduttaan siihen, mikä yhteisöjen rooli on tulevaisuudessa ja mihin niiden tukemisessa tulee kiinnittää huomiota. Raportti avaa sitä, millainen yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen toimintamalli (Community-Led Local Development CLLD) Suomessa voisi toimia.

Kaupunki- ja maaseutupolitiikan toimijoiden yhteinen työryhmä haluaa kannustaa kaikkia kehittäjiä niin hallinnossa kuin järjestöissä, yli hallinnonalojen rajojen, käymään vuoropuhelua ja muodostamaan yhteistä näkemystä yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen tarpeista, resursseista ja toimintamalleista tulevaisuudessa. Twitterissä ja Facebookista aiheen tunniste on #kehitetäänpaikallisesti.

Yhteisöllisyys voimavarana – CLLD2030-leirin raportti luettavissa täällä.
CLLD2030-leirin infograafi luettavissa täällä.
CLLD2030-prosessin kaikki materiaalit ladattavissa täällä.

Lisätietoa: Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmän sihteerit. Yhteystiedot alla.

Kuvat: Pauliina Mäkelä

 • Walls, Heli

  Apulaispääsihteeri, MANE / Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE) / Suomen Kylät ry

  Phone number: +358 (0)45 327 117
 • Jänis, Laura

  Maaseutuylitarkastaja, YPK-työryhmän sihteeri, maa- ja metsätalousministeriö

  Email address: etunimi.sukunimi@mmm.fi
  Phone number: 029 51 62090

  Toimin maaseudun kehittämisen tehtävissä ja päävastuullani on Leader-toiminta. Peruskallioni on hiljenevässä Ryhälän kylässä Puumalassa. Työssäni pääsen tutustumaan ympäri Suomen ihmisiin ja yhteisöihin, jotka valavat uskoa tämän maan tulevaisuuteen.