VERKOSTOIHIN LISÄÄ DIALOGIA - Kahvee-verkoston asiantuntijat koolla Kuntatalolla

Kansalaistoiminta

MANEn Kansalaistoimina ja hyvinvointi- verkosto järjesti 17.1. laajan asiantuntijaverkostonsa keskustelutilaisuuden Kuntatalolla, puheenjohtajansa kansanedustaja Katja Hännisen johdolla.

Alustuksia kuultiin kuntien roolista hyvinvoinnin edistäjinä, osallisuuden vahvistamiseen liittyvästä kehittämistyöstä, lähipalvelupisteiden pilotoinnista sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tilanteesta. Parinkymmenen hengen voimin keskustelu oli todella vilkasta ja hyviä yhteistyön paikkoja löydettiin.

Tilaisuuden antia on vaikea tiivistää sillä tähän aukikirjoitettuna se näyttäisi aika pliisulta. Tai ainakin takuuvarmasti siltä että tuo on tullut jo useasti luettua ennenkin. Asian ydin ei ehkä olekaan siinä mitä tarkalleen ottaen käteen jäi, vaan millaista uutta yhteistyötä tästä syntyy. Myös se, millaista dialogia uudet verkostot synnyttävät, on oleellista, kuten Tytti Tuulos THL:sta tiivisti.

Ville Nieminen Kuntaliitosta avasi uusiutuvien kuntien merkitystä hyvinvoinnin edistäjinä, ja tämä ei ole elinvoiman kehittämisestä pois. Päinvastoin, hyvinvointi ja elinvoima ovat toisiaan tukevia ja taustaksi tarvitaankin sekä-että- ajattelua. Hyvinvoinnin edistäminen on ennaltaehkäisevää toimintaa, ja osallisuuden edistäminen on tässä merkittävässä roolissa. Kunnat ovat toimintakulttuurin muutoksen edessä – paikallaan ei voi enää pysyä. Ideat hyvinvoinnin edistämiseen tulevat osallisuuden kautta yhteisöistä ja niitä voidaan toteuttaa kumppanuudella.

Tytti Tuulos kertoi esimerkkejä maaseutualueilla toteutetuista ESR-hankkeista joilla on edistetty kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta ja elämäntilannetta. Tulokset ovat rohkaisevia – on kyse myös ammattiosaajien toimintakulttuurin välttämättömästä muutoksesta. Euroopan sosiaalirahaston hankkeissa on rakennettu osallisuuden yhteistuotantoa – ”Its not for the public, its with the public”.

Suvi Pesonen Suomen Lähikoulut ry:stä kertoi karua faktaa lähikoulujen lakkauttamisista, koulukuljetusten kestämättömästä tilanteesta lapsille ja nuorille mutta myös uusista ratkaisuista. Lähipalvelupisteiden kehittämisen toimintamalli tarjoaa ratkaisua päättäjille ja tämän äärelle täytyykin hetkeksi pysähtyä. On totta että faktat puhuvat puolestaan, mutta enää se ei välttämättä maaseutua ja sen asukkaita auta. On ryhdyttävä toimeen, on mietittävä ratkaisut ja lyötävä ne pöytään!

Kahvee-verkoston väki avasi väyliä uudelle dialogille kokouksessaan, hienoa! Tästä on hyvä jatkaa. Verkosto ryhtyy nyt Suomen Kylät ry:n toimesta sekä kaupunki- että maaseutualueita yhdistävän paikalliskehittämisen (CLLD) tulevaisuusleirin ja seminaarin suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä YPK- työryhmän kanssa. UEF käynnistää Maaseudun arki- kirjoituskilpailun jossa kerätään ruohonjuuritason tietoa maaseudun arjesta, jota välitetään niin kuntien hyte-työhön kuin sote-uudistuksen valmisteluun. Kuntaliitto puolestaan pureutuu kumppanuuspohjaisen lähikehittämisen ja edustuksellisen demokratian välisen yhteyden vahvistamiseen.