Maakuntakorkeakoulu turvaamassa alueen osaamis- ja työvoimatarpeita

Viime vuonna tuli kuluneeksi 12 vuotta, kun ensimmäinen maakuntakorkeakoulukampus perustettiin Järviseudulle, Alajärvelle. Seinäjoen ammattikorkeakoulun maakunnallista toimintaa koordinoiva maakuntakorkeakoulu on laajentunut vuosien saatossa lähes koko Etelä-Pohjanmaan alueelle. Toimintaa laajennettiin aluksi hankerahoitteisesti, mutta vuodesta 2016 lähtien löytyy vakinainen toiminta yhteensä viideltä alueelta.

Maakuntakorkeakoulun tarkoitus on kehittää aluetta ja sen yrityksiä osaamisen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avulla. Mitä kauemmin maakuntakorkeakoulu on alueellaan toiminut, sitä vahvempi on sen merkitys alueen kehittymisessä.

Alueen osaamistarpeeseen vastaavat tutkintoon johtavat koulutukset ovat olleet tuloksekkaita. Maakunnassa on koulutettu monimuotoisesti insinöörejä, tradenomeja sekä sairaanhoitajia. Samalla kun alueen osaamistaso nousee ja työelämä saa ammattitaitoisempaa henkilökuntaa, niin myös organisaatiot kehittyvät. Opintojen aikana aikuisopiskelijat tuottavat kymmeniä eri laajuisia kehittämistehtäviä omille työpaikoilleen tai muihin yrityksiin.

Muutoksessa mukana

Vuosien myötä on toiminta muuttunut hieman alkuajoista. Tutkintoon johtavaa koulutusta tarjotaan edelleen maakunnassa, mutta maakuntakorkeakoulun painopiste on siirtynyt yhä tiiviimpään yhteistyöhön kunnallisten elinkeinotoimien sekä paikallisten yritysten kanssa.

Etelä-Pohjanmaa on mikroyritysten luvattu maa, ja aivan liian usein pienet yritykset kokevat korkeakouluyhteistyön liian kaukaiseksi asiaksi. Paikallinen korkeakouluasiamies toimii linkkinä korkeakoulun ja yritysten välillä: opastaa hankeyhteistyössä, välittää tutkimustietoa yrityksille ja osaamistarpeita korkeakoululle, auttaa työharjoittelija- ja opinnäytetyöasioissa. Toisaalta jatkuva yhteydenpito kunnallisiin elinkeinotoimiin tuo laajempaa tietämystä seutukunnallisista kehittämistarpeista, joihin vastataan mm. järjestämällä alueilla seminaareja ja työpajatyyppisiä tilaisuuksia.

EP:n Maakuntakorkeakoulun puolesta

Pirjo-Leena Ketola, korkeakouluasiamies Suupohja
Tiina Nieminen, korkeakouluasiamies Kauhava
Terhi Ojaniemi, korkeakouluasiamies Kuusiokunnat
Tarja Sandvik, korkeakouluasiamies Kurikka
Marjo Vistiaho, korkeakouluasiamies Järviseutu

Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu on Seinäjoen ammattikorkeakoulun maakunnallista toimintaa. Toimimme Järviseudulla, Kauhavalla, Kuusiokunnissa sekä Kurikan ja Suupohjan seudulla. Maakuntakorkeakoulu tarjoaa koulutusten lisäksi palveluita yritysten ja elinkeinoelämän kehittämiseen.

Lisätietoa: https://www.seamk.fi/seamk-info/kampukset/maakuntakorkeakoulu/

  • Valtari, Heidi

    Erityisasiantuntija, Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE) / Turun yliopiston Brahea-keskus

    Email address: etunimi.sukunimi@utu.fi
    Phone number: +358 (0)40 048 7160

    Maaseudun ja saariston kehittäminen, maaseutu- ja ruokayrittäjyys, maaseudun työvoima- ja osaamiskysymykset, lähiruoka.